Nieuws FAGG

Er zijn 989 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 989 resultat(en)

Coronavirus: wekelijkse update van leveringen van vaccins en informatie over vaccinatiemateriaal

Het FAGG zal vanaf 19.01.2021 wekelijks een update voorzien van het aantal geleverde dosissen van de verschillende COVID-19-vaccins aan de Belgische ziekenhuizen. Er zal ook regelmatig informatie worden gegeven over de aantallen geleverde en bestelde naalden en spuiten.

Falsh VIG-news: Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 21 januari 2021

Vanaf 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 21 januari 2021

Sinds 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Coronavirus: wekelijkse update van leveringen van vaccins en informatie over vaccinatiemateriaal

Het FAGG zal vanaf 19.01.2021 wekelijks een update voorzien van het aantal geleverde dosissen van de verschillende COVID-19-vaccins aan de Belgische ziekenhuizen. Er zal ook regelmatig informatie worden gegeven over de aantallen geleverde en bestelde naalden en spuiten.

Griepvaccin: vaccinatie meest kwetsbare groepen voltooid, griepvaccin kan worden afgeleverd aan personen uit de niet-risicogroepen

Op basis van gegevens die het FAGG bij de apothekers verzamelde blijkt dat alle patiënten uit categorie A die dat wensten hun griepvaccin hebben ontvangen. De beperktere voorraad resterende griepvaccins mogen worden afgeleverd aan de rest van de bevolking, bij voorkeur aan personen ouder dan 50 jaar of personen uit essentiële beroepen. Griepvaccinatie blijft aangewezen zolang de grieppiek nog niet bereikt is, wat op dit moment het geval is.

Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 14 januari 2021

Sinds 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

Gewijzigde wetgeving: drugsprecursoren toegevoegd aan lijst van geregistreerde stoffen

De nieuwe Verordening (EU) 2020/1737 van de Europese Commissie voegt een aantal drugsprecursoren toe aan de lijst van geregistreerde stoffen. Daarnaast worden bepaalde codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) van drugsprecursoren gewijzigd. De verordening treedt gefaseerd in werking: de eerste fase startte op 13 december 2020, de tweede fase volgt op 13 januari 2021.

Flash VIG-news: Metamizol (NOVALGINE): informatie over het risico van leverletsel en farmacokinetische interacties

De bijsluiters en samenvattingen van de productkenmerken (SKP) van geneesmiddelen die metamizol bevatten, worden bijgewerkt om het risico van leversletsel en farmacokinetische interacties te vermelden.

Coronavirus: EMA ontvangt aanvraag voor een voorwaardelijke marktvergunning voor vaccin AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de aanvraag ontvangen voor een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (VHB) voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. De beoordeling van het kandidaatvaccin zal volgens een versnelde procedure plaatsvinden. Een advies over de VHB zal door EMA worden uitgebracht op 29 januari 2021, onder voorbehoud dat de ingediende gegevens voldoende robuust en volledig zijn om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de vaccins aan te tonen.

Coronavirus: zesde dosis in een flacon van Comirnaty-vaccin (Pfizer/BioNTech)

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelebureau (EMA) heeft aanbevolen de productinformatie voor Comirnaty bij te werken om te verduidelijken dat elke flacon zes doses van het vaccin bevat.

1-10 van 989 resultat(en)