News FAGG

Er zijn 78 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 78 resultaten

Tijdens de bijeenkomst van oktober 2017 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) de arbitrageprocedure (referral) voor het geneesmiddel Zinbryta (daclizumab) afgerond. Het PRAC heeft ook opnieuw een herziening van infusieoplossingen die hydroxyethylzetmeel bevatten opgestart.

Het FAGG lanceert een campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven.

Het FAGG lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne: “Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?”

Mededeling aan de farmaceutische bedrijven over het melden van de commercialisatie van een geneesmiddel aan het FAGG

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars staat online.

Op 7 december 2017 start de reële implementatie van de nieuwe controlemethodologie in de sector medische hulpmiddelen.

Tijdens de eindejaarsperiode is het FAGG gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

Op basis van nieuwe gegevens die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden geanalyseerd, is aangetoond dat de risico’s van stemmingsstoornissen, zelfmoordgedachten en depressie ook mogelijk zijn met de inname van finasteride aan 1 mg/dag.

Met het oog op transparantie neemt het FAGG vanaf maart 2018 de subcategorieën van de afleveringswijze van geneesmiddelen met een beperkt medisch voorschrift op in de publieke gegevensbank op de website van het FAGG. De subcategorie van de geneesmiddelen met een beperkt medisch voorschrift zal vanaf dan ook worden aangeboden aan de software van artsen en apothekers. Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel (VHB) kunnen vóór publicatie de afleveringswijze van hun geneesmiddelen verifiëren.

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.