News FAGG

Er zijn 8 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-8 van 8 resultaten

Het FAGG publiceert een nieuwe versie van de geneesmiddelendatabank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. U kunt er ook informatie terugvinden over de beschikbaarheid of eventuele tijdelijke bevoorradingsproblemen van geneesmiddelen.

Het FAGG streeft van bij de oprichting naar een zo groot mogelijke transparantie in verband met de kosten verbonden aan onze veelzijdige dienstverlening.

Op 23 maart 2018 is het koninklijk besluit (KB) van 23 februari 2018 gepubliceerd dat twee eerdere besluiten wijzigt: het KB van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen in het Belgisch Staatsblad.

Tijdens de bijeenkomst van maart 2018 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) aanbevelingen geformuleerd voor het geneesmiddel Xofigo, gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker.

In het kader van de nieuwe informatiecampagne rond het nucleair risico, georganiseerd door de betrokken federale overheden, waaronder het FAGG, zijn zes informatiesessies speciaal voor gezondheidszorgbeoefenaars voorzien in de buurt van de nucleaire sites in België.

De firma Kela Pharma meldt dat door productieproblemen Maniprex® 250 mg omhulde tabletten en Maniprex® 500 mg filmomhulde tabletten voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar zullen zijn na uitputting van de voorraad. De voorraad van Maniprex® 500 mg is nu al uitgeput. Volgens Kela Pharma zal de voorraad van Maniprex® 250 mg onder normale omstandigheden zijn uitgeput in juni 2018.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beveelt de onmiddellijke schorsing en terugroeping van het multiple sclerose-geneesmiddel Zinbryta (daclizumab beta) op basis van bewijzen die duiden op het risico van ernstige inflammatoire hersenaandoeningen.

De betrokken instanties, waaronder het FAGG, starten een nieuwe federale informatiecampagne rond nucleaire risico’s. Deze campagne wordt gecoördineerd door de FOD Binnenlandse Zaken.