News FAGG

Er zijn 13 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 13 resultaten

Door een productieprobleem bij de producent is het geneesmiddel SOPP-SSPP 4 %, oplossing voor infusie (CAF-DCF) onbeschikbaar in België sinds eind april 2018. Het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geven aanbevelingen voor ziekenhuisapothekers en artsen-specialisten binnen de ziekenhuizen

De firma Bayer Pharma AG heeft beslist om de commercialisering van het medisch hulpmiddel voor sterilisatie ESSURE ESS 305 met ingang van 30.05.2017 stop te zetten in de Europese Unie. De fabrikant verzekert dat vrouwen bij wie het bewuste medisch hulpmiddel werd geïmplanteerd, dit verder kunnen gebruiken en dat preventieve verwijdering niet nodig is bij vrouwen die geen klachten ondervinden.

De telefonische bereikbaarheid van het callcenter Marketing Authorisation van het FAGG wijzigt vanaf 1 juni 2018. Het callcenter Marketing Authorisation zal telefonisch bereikbaar zijn van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Tijdens zijn zitting van mei 2018 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee- PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de aanbeveling tot schorsing van hydroxyethylzetmeeloplossingen (HES) voor infusie bevestigd, nieuwe maatregelen voor Esmya aanbevolen, de beoordeling van Zinbryta beëindigd en voorzorgsmaatregelen voor hiv-geneesmiddelen uitgevaardigd.

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars staat online.

Zoals eerder aangekondigd, heeft het FAGG een proefproject voor klinische proeven in België opgestart in samenwerking met het college dat het ethisch comité verantwoordelijk voor de evaluatie van klinische proeven aanduidt, de huidige ethische comités en de sponsors van klinische proeven.

Het FAGG informeert u hierbij over de nieuwe richtlijn voor indiening van dossiers voor klinische proeven, substantiële amendementen en kennisgeving van einde van de proef bij de Afdeling R&D (humaan) van het FAGG.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met genetisch gewijzigde kandidaat-poliovaccins, ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen. De proef dient om de veiligheid en immunogeniciteit van twee levende, afgezwakte orale kandidaat-poliovaccins type 2 na te gaan. De publieksraadpleging loopt van 14 mei tot en met 13 juni 2018.

Chronische diarree en spruw-achtige enteropathie zijn gekende bijwerkingen van olmesartan. Deze bijwerkingen kunnen maanden of zelfs jaren na aanvang van de behandeling optreden. Ze kunnen gepaard gaan met substantieel gewichtsverlies en een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit en de medische toestand van de patiënt. Ondanks eerder aanbevelingen worden nog altijd nieuwe gevallen gerapporteerd in België.

Het FAGG heeft een online databank gecreëerd met informatie over alle klinische proeven in België goedgekeurd door het agentschap en die nog niet zijn afgesloten. Dankzij deze databank zullen zowel gezondheidszorgbeoefenaars als patiënten de rekruteringscriteria voor klinische proeven kunnen raadplegen.