News FAGG

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultaten

De omzendbrief 594 betreffende de conformiteit van de schriftelijke aanvragen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters is bestemd voor de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of een registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en in het bijzonder voor hun verantwoordelijke voor de voorlichting.