News FAGG

Er zijn 4 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-4 van 4 resultaten

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel van de firma BN Immuno Therapeutics in het kader van de strijd tegen prostaatkanker. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 20 april tot en met 20 mei 2012.

In het kader van de nieuwe overheidsmaatregelen moet de apotheker in het geval van een voorschrift op stofnaam vanaf 1 april een geneesmiddel afleveren uit de groep van de “goedkoopste geneesmiddelen”. Bovendien zal elk voorschrift van een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling vanaf 1 mei 2012 automatisch beschouwd worden als een voorschrift op stofnaam.

In het kader van een betere beheersing van het risico op bijwerkingen ter hoogte van het hart geassocieerd met het gebruik van fingolimod (GILENYA) in de behandeling van multiple sclerose, heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nieuwe aanbevelingen uitgevaardigd ter attentie van de gezondheidszorgbeoefenaars.

In overleg met het FAGG heeft de firma Bristol Myers Squibb uit voorzorg het lot 16EH0002 van VIASPAN, bewaaroplossing voor organen, teruggeroepen. Routinecontroles bij de vrijgave van dit lot, verdeeld in België, waren conform, maar bij controles op de productielijn kwam de mogelijkheid van een bacteriële contaminatie aan het licht. Er is dus geen voorraad meer van VIASPAN. Nieuwe loten zullen ten vroegste in juni 2012 beschikbaar zijn. De firma heeft aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars alle relevante informatie verstrekt.