Melding door patiënten

Patiënten die een bijwerking met een geneesmiddel ervaren, worden aangeraden zich te richten tot hun arts of apotheker. In sommige gevallen dient immers te worden overwogen om de behandeling aan te passen. Soms is wat een bijwerking lijkt te zijn, een nieuw symptoom van de aandoening waardoor de behandeling dient te worden aangepast. Het optreden van sommige bijwerkingen vereist het stopzetten van de behandeling en het opstarten van een ander geneesmiddel.

Bovendien kan de arts of apotheker de bijwerking, via de “gele fiche” (papieren versie of online) voor zorgverleners, aan het FAGG melden. Hij/zij kan de gele fiche, eventueel samen met de patiënt, vervolledigen met de gegevens die hem/haar belangrijk lijken voor de evaluatie van de melding.

Sinds september 2012 kunnen de patiënten die dit verkiezen echter ook zelf bijwerkingen van geneesmiddelen rechtstreeks aan het FAGG melden via een meldingsfiche.
Er is eveneens een “vraag-en-antwoord” document beschikbaar om te helpen bij het invullen van deze fiche. Indien er na het lezen van dit document nog vragen zijn, kunnen deze worden doorgestuurd naar patientinfo@fagg.be.

 

De ingevulde fiche kan als volgt worden ingediend:

  • elektronisch via e-mail (na het opslaan van de ingevulde versie op de PC) naar patientinfo@fagg.be
  • door een papieren versie te verzenden per post naar het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel.
    Een papieren versie kan worden afgeprint of kan eveneens worden aangevraagd bij het FAGG via bovenstaand adres en e-mailadres. Dieses Papierformular für die Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen durch Patienten ist auch auf Deutsch verfügbar.

 

Alle bijwerkingen van geneesmiddelen mogen aan het FAGG worden gemeld. Het is echter in elk geval belangrijk volgende bijwerkingen te melden:

 

Meer informatie omtrent betreffende geneesmiddelenbewaking en de nieuwe Europese regelgeving is hier terug te vinden.

 

Contact: patientinfo@fagg.be

Laatste update op 22/12/2017