Nuttige links

Hieronder vindt u een niet-beperkend overzicht van links naar officiële instellingen die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en naar andere belanghebbende:

Administratie der douane en accijnzen  website

Antigifcentrum     website 

BAPCOC  (Goed gebruik van antibiotica)    website

Belgian Biosafety Server     website

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)     website

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) – diergeneeskunde website   website

Belgische Wetgeving     website 

Belgisch Staatsblad     website 

BOKS – Belgische organisatie voor kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte     website

Centrum voor Interfarmaceutische diensten in België (CIB)  website

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)     website

Council of Europe     website

DierenGezondheidsZorg (DGZ)     website

eHealth-platform     website

EudraCT     website

Eudralex     website

Eudrapharm     website

European Commission, DG for Health and Consumers     website 

European Commission -Enterprise and Industry     website 

European Commission – Enterprise and Industry – Medical Devices sector     website 

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)     website

European Medicines Agency - EMEA      website

Farmaka vzw     website

Federaal Agentschap voor nucleaire control (FANC)     website

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)     website

Federaal OverheidsDienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie    website

Federaal Overheidsdienst (FOD) Volkgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu  website

FEDRA (informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt)  website

Hoge Gezondheidsraad – HGR website

ICH ((Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use)     website 

Influenza     website

International Narcotics Control Board (INCB)     website

KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)     website

Mdeon ((Gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen)     website

Netwerk van Comités voor Medisch Materiaal    website

Pharmaceutical Inspection Cooperation scheme (PIC/S)    website

Portaal Belgium.be     website

Rare Diseases Organisation (RaDiOrg.be)  website

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV)     website 

Rode Kruis Vlaanderen  website

Test-Aankoop  website

Vesalius Documentation and Information Center (VDIC)  website

Wachtdienst apothekers     website

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - WIV    website

World Health Organization (WHO)     website

World Organisation for Animal Health     website

 

Professionzele verenigingen

Algemene Pharmaceutische Bond (APB)     website

BACHI (Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije gezondheidsproducten) website

Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS)   website

Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen (BEVEFA)
Belgian Asssociation of Pharmaceutical Physicains (BeAPP)     website

Bio.be (Belgian association for bioindustries)  website

COMEOS (ex-Fedis - vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten)     website

Essenscia (Multisectorale koepelorganistaie die de vele activiteitsectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt)    website

European Biopharmaceutical Enterprises (EBE)     website

FeBelGen (Koepelorganisatie van de generieke geneesmiddelensector in België)   website

Fevia (Federatie Voedingsindustrie)     website

Naredi (Federatie van handel en nijverheid in voedingssupplementen, natuur, reformen en dieetwaren in België)    website

OPHACO (Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België)     website

Orde der apothekers     website

Orde der dierenartsen     website 

Orde van geneesheren     website

Pharma.be (Algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie)     website

UNAMEC (Beroepsvereniging van de ondernemingen die medische hulpmiddelen produceren, invoeren en/ of verdelen)     website

Vereniging der Apothekers van de Pharmaceutische Industrie (VAPI)     website

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA)     website

 

Faculteiten geneeskunde

Brussel
Vrije Universiteit Brussel (VUB)      website

Gent
Universiteit Gent      website

Hasselt
Universiteit Hasselt      website

Leuven
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)    website

 

Faculteiten Farmaceutische Wetenschappen:
Antwerpen
Universiteit Antwerpen     website

Brussel
Vrije Universiteit Brussel (VUB)      website

Gent
Universiteit Gent      website

Kortrijk
Katholieke Universiteit Leuven Kulak (campus Kortrijk)    website

Leuven
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)     website


Ziekenhuizen

BECOPRIVE (Beroepsorganisatie die werkgevers uit de sector van gezondheidsdiensten vertegenwoordigt)      website

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (BVZ)      website

Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB)      website

Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en gezondheidzorg (CBI)     website

 


 

 

 

 

Laatste update op 17/08/2012