Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen

Wat moet u doen met vervallen en ongebruikte geneesmiddelen?
Vervallen en ongebruikte geneesmiddelen horen niet thuis in uw huisapotheek. Vervallen geneesmiddelen gebruiken kan gevaarlijk zijn voor uw eigen gezondheid: de eigenschappen van het geneesmiddel wijzigen na verloop van tijd, waardoor de werkzaamheid en veiligheid niet meer kunnen gegarandeerd worden. Geneesmiddelen weggooien in de vuilbak, de wastafel of het toilet, kan gevaarlijk zijn voor het milieu.

De oplossing: breng uw vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek. De apotheker zorgt voor de vernietiging ervan.

Hoe controleert u de houdbaarheid van uw geneesmiddelen?

 • Controleer regelmatig de vervaldatum die op de verpakking staat: “EXP” of “verwendbar bis” gevolgd door de twee cijfers van de maand en de vier cijfers van het vervaljaar.
  Dit geldt ook voor bereidingen die door de apotheker werden gemaakt. Na deze datum moet u het geneesmiddel terugbrengen naar de apotheek.
 • Sommige geneesmiddelen (zoals oogdruppels, neusdruppels en antibioticasiropen) hebben een beperkte houdbaarheid na opening. Deze houdbaarheid na opening staat vermeld op de bijsluiter of op de verpakking. Noteer de datum van opening op de verpakking van deze geneesmiddelen (als de apotheker dit nog niet heeft gedaan). Zo kunt u berekenen hoelang u deze geneesmiddelen nog mag gebruiken. Zodra de houdbaarheidsdatum is verstreken, moet u ook deze geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek.

Welke geneesmiddelen mag u terugbrengen naar de apotheek?

 • Niet-gebruikte pillen, zetpillen, capsules in hun strip of fles.
 • Resten van siropen en vloeibare geneesmiddelen in de originele flessen.
 • Restjes half-vloeibare geneesmiddelen in een tube.
 • Rest van sprays en aerosols.
 • Niet-gebruikte geneesmiddelenpleisters.

Let op!

 • Verwijder zelf de verpakkingsdoos en de bijsluiter om het werk van de apotheker te vergemakkelijken.
 • Niet-geneesmiddelen (naalden, restanten van chemicaliën, restanten van cosmetica, dieet- en babyvoeding, vitaminebereidingen, kruidenproducten, radiografieën) worden niet teruggenomen door de apotheek.

Gooi geen resten van antibiotica weg met het huishoudelijk afval
Infecties met bacteriën worden behandeld met antibiotica, maar het aantal beschikbare antibiotica is beperkt. Het is dus heel belangrijk dat de werking van deze geneesmiddelen blijft gegarandeerd. Wanneer antibiotica te veel worden gebruikt, kunnen de bacteriën zich aanpassen waardoor de antibiotica niet meer voldoende werken. Wanneer bacteriën ongevoelig (of resistent) worden aan antibiotica, spreken we van antibioticaresistentie. Doordat de bacteriën niet meer worden geremd door de antibiotica, kan de infectie niet meer worden bestreden en kan je bijgevolg heel erg ziek worden.

We moeten er dus voor zorgen dat we antibiotica alleen gebruiken wanneer dit nodig is. De dokter zal antibiotica alleen voorschrijven wanneer het echt noodzakelijk is.

U kunt er ook zelf voor zorgen door de overschotten van antibiotica niet met het huishoudelijk afval weg te gooien. Via het afval komen ze in het oppervlaktewater terecht, waar ze in contact komen met bacteriën, wat resistentie in de hand werkt. Omdat oppervlaktewater gebruikt wordt voor de besproeiing van onze gewassen, voor zwemmen en watersport, maar ook voor de productie van drinkwater, komen mensen op die manier met resistente bacteriën in aanraking.

Contact
info.medicines@fagg.be
 

Laatste update op 13/07/2023