Termijnen

Termijnen

De termijnen voor het verlenen van een definitief advies zijn:

  • Nieuwe aanvraag:

                  -  bij voedselproducerende dieren: 2 maand;

                  -  bij niet-voedselproducerende dieren: 1 maand;

  • Wijziging van een aanvraag: 1 maand;
  • Verlenging van een aanvraag: 1 maand.

 

Laatste update op 23/10/2017