VIG-NEWS

De VIG-NEWS is een semestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door de Afdeling Vigilantie van het FAGG.

De VIG-NEWS geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de literatuur (bv. Drug Safety). Sinds juli 2012 worden ook mededelingen inzake materiovigilantie opgenomen in de VIG-NEWS.

De VIG-NEWS heeft in het kader van het project ‘Actieve geneesmiddelenbewaking’ deel uitgemaakt van een testfase bij de gezondheidszorgbeoefenaars die deelnamen aan het project. Sinds mei 2010 is de VIG-NEWS ter beschikking van alle gezondheidszorgbeoefenaars.

Vig-News september 2017

Vig-News november 2016

Vig-News Juni 2016

Vig-News Januari 2016

Vig-News augustus 2015

Vig-News januari 2015

Vig-News 19.05.2014

Vig-News 05.12.2013

Vig-News 31.05.2013

Vig-News 17.01.2013

Vig-News 25.07.2012

Vig-News 06.03.2012

Vig-News - 24.10.2011

Vig-News - 23.05.2011

VIG-NEWS - 17.02.2011

VIG-NEWS - 10.11.2010

VIG-NEWS - 03.08.2010

VIG-NEWS - 05.05.2010

Om zich in te schrijven voor het ontvangen van een e-mail telkens een nieuwe editie van de VIG-NEWS is gepubliceerd, gelieve het inschrijvingsformulier te vervolledigen via volgende link: http://www.fagg-afmps.be/nl/inschrijvingsformulier_voor_news/. Gelieve hierbij “Geneesmiddelen voor menselijk gebruik” aan te vinken bij de beschikbare thema’s. U zal dan eveneens een e-mail ontvangen bij de publicatie van een mededeling in de rubriek “News” van de FAGG-website.

 

 

 

 

 

Laatste update op 06/09/2017