Wetgeving

Wetgeving

Klinische proeven met diergeneesmiddelen worden gereglementeerd door artikel 9 van Verordening 2019/6, en artikels 7 en 8 van de wet voor diergeneesmiddelen van 5 mei 2022. 

Voor een klinische proef start, moet een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van een vergunning. Pas nadat een gunstig advies wordt verleend, kan de klinische proef worden opgestart.

Vergunningen worden verleend voor maximum één jaar. Wanneer de klinische proef langer dan een jaar duurt, moet een verlenging worden aangevraagd. Dergelijke verlengingen worden toegekend voor maximum één jaar, maar zijn hernieuwbaar.

Wijzigingen aan het ingediende test-protocol, het administratieve of het kwaliteitsdossier moeten ook worden aangevraagd en kunnen pas worden toegepast na ontvangst van een gunstig advies voor deze wijziging.
 

Laatste update op 29/03/2024