Jaarverslag 2015

   

Het jaarverslag 2015 van het fagg is beschikbaar. De verwezenlijkingen die de fagg-medewerkers in de verf willen zetten, bundelden we opnieuw in een krant, Het algemeen faggblad 2015. Het deel Onze resultaten in cijfers rapporteert zoals gebruikelijk over de kernactiviteiten en de belangrijkste cijfergegevens van het agentschap van 2015.

- in het Nederlands: Algemeen faggblad 2015 (Flipbook PDF) – Onze resultaten in cijfers 2015 (Flipbook PDF)
- in het Frans: Le monde de l’afmps 2015 (Flipbook PDF) – Nos résultats en chiffres 2015 (Flipbook PDF)
- in het Engels: The famhp times 2015 (Flipbook PDF) – Our results in facts and figures 2015 (Flipbook PDF)
 
U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg.be.
 

Nieuws

Om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve geneesmiddelen in België te stimuleren en te vereenvoudigen, werkt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) momenteel aan de implementatie van een Nationaal Innovation Office. In deze context heeft fagg een vragenlijst ontwikkeld om de huidige plannen voor het Nationaal Innovation Office te verfijnen en om de doelstellingen van het Innovation Office af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften van kmo’s en de academische wereld.

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) beveelt de terugtrekking van de VHB (vergunning voor het in handel brengen) van Velactis aan.

Velactis wordt gebruikt als hulpmiddel in het kuddebehandelprotocol voor het abrupt droogzetten van melkkoeien door het verminderen van melkproductie. Het actieve bestanddeel is cabergoline, een remmer van de secretie van prolactine die de melkproductie stimuleert.

Bij een inspectie van Semler Research Private Limited, India, door WHO en FDA werden er ernstige tekortkomingen vastgesteld op het vlak van de richtlijnen voor goede klinische praktijken.

 

Tijdens de vergadering van juli 2016 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) nieuwe referrals opgestart voor geneesmiddelen die retinoïden bevatten, voor paracetamol bevattende tabletten met gewijzigde afgifte en voor producten op basis van recombinante factor VIII. Bovendien heeft PRAC aanbevelingen geformuleerd voor Zydelig, een anti-kanker geneesmiddel.

Een doelstelling van het nationaal plan eGezondheid is om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. Mobile Health maakt het mogelijk om via digitale (hard- en software) toepassingen voor de patiënt, zijn/haar omgeving en verschillende gezondheidzorgbeoefenaars op permanente wijze informatie over gezondheid en welzijn te verzamelen, te visualiseren, te delen met anderen en verstandig te gebruiken.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) publiceert het jaarverslag 2015.

Velactis (cabergoline) wordt gebruikt als hulpmiddel in het kuddebehandelprotocol voor het abrupt droogzetten van melkkoeien door het verminderen van melkproductie, ter:

- vermindering van melklekkage bij het droogzetten,

- vermindering van het risico op nieuwe intramammaire infecties tijdens de droogstand,

- vermindering van ongemak.

 

Sinds 2010 biedt het fagg gezondheidszorgbeoefenaars een semestriële elektronische nieuwsbrief Vig-news, gerealiseerd door de Afdeling Vigilantie van het fagg.

Vig-news geeft een selectie van recente mededelingen over geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals fagg, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), andere nationale bevoegde geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration (FDA) en de literatuur (bv. Drug Safety).

Laatste update op 05/04/2016