Revolade®

Werkzame stof Eltrombopag
Houder Novartis
Status Gesloten
Indicatie Trombocytopenische patiënten met ernstige aplastische anemie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/03/2017
Laatste update op 28/02/2017