Contact

Het FAGG is verhuisd: sinds 1 maart 2021 kunt u onze diensten op het volgende adres vinden.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAGG
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Situatieplan : PNG - PDF

Google Maps

QR CODE AFMPS - FAGG - FAAG - FAMHP

Welkom in het Galileegebouw

Al onze telefoonnummers en e-mailadressen blijven hetzelfde.

 
+32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 16.00 uur op werkdagen)
welcome@fagg.be

EORI-nummer BE0884579424

Stuur uw vragen naar één enkel e-mailadres van het FAGG.
Als u niet weet welke dienst bevoegd is, stuur uw vraag dan naar het algemene e-mailadres van het FAGG: welcome@fagg.be. Uw vraag wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper - management@fagg.be  (Secretariaat)

Bewaking van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik - vig@fagg.be 

Facturatie  - purchases@fagg.be

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - infovet@fagg.be

Homeopathische geneesmiddelen - homeo@fagg.be

Informatie over het goed gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten  - info.medicines@fagg.be

Inspectie en controle - Algemeen - inspection@fagg.be

Inspectie en controle - Apotheken - pharmacy@fagg.be

Inspectie en controle – Distributie van geneesmiddelen - distribution@fagg.be

Inspectie en controle - Geneesmiddelenbewaking - phvinsp@fagg.be

Inspectie en controle - Industrie - industry@fagg.be

Inspectie en controle - Medische hulpmiddelen - inspection.meddev@fagg.be

Inspectie en controle - Speciale OnderzoeksEenheid - medicrime@fagg.be

Inspectie en controle - Publiciteit - algemeen - publicity@fagg.be

Inspectie en controle - Menselijk Lichaamsmateriaal - inspection.hbm@fagg.be

Juridische Afdeling - ius@fagg.be

Klachten - Klachten over dienstverlening van het FAGG?

Kruidengeneesmiddelen  - phyto@fagg.be

Menselijk lichaamsmateriaal - MLM - mch-mlm@fagg.be

National Innovation Office - innovationoffice@fagg.be

Onbeschikbaarheid geneesmiddelen en commercialisaties - supply-problems@fagg.be

Onderzoek en Ontwikkeling - R&D - ct.rd@fagg.be

Pers (enkel voor journalisten) - comm@fagg.be 
Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG
tel.     +32 2 528 40 12
gsm    +32 495 23 71 69

Precursoren - drugprecursor@fagg.be

Producten in de "grijze zone" waarvan het statuut niet duidelijk is - borderline.hum@fagg.be - borderline.vet@fagg.be

Publiciteit - kennisgeving en visum - advertising@fagg.be

Verdovende middelen en psychotrope stoffen - narcotics@fagg.be

Vergunning voor het in handel brengen – variaties en hernieuwingen - postlicensing@fagg.be

Vergunningen en certificaten

  • Certificaten van farmaceutische producten (CPP) en gerelateerde documenten - certificates@fagg.be
  • Vergunningen (MIA/WDA), certificaten (GMP/GDP), registraties (API REG) - eudragmdp@fagg.be

Webmaster - webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-Technisch Advies - WTA - sta@fagg.be

Medische hulpmiddelen

Om de inkomende e-mails beter te kunnen beheren en verwerken zullen alle e-mailadressen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (IVD's) worden gereorganiseerd.

Vanaf 15 maart 2021 worden de volgende e-mailadressen gefaseerd afgebouwd om uiteindelijk volledig te verdwijnen:

• meddev@fagg.be
• IVD@fagg.be
• ALCL@fagg.be
• notifications@fagg.be
• contributions@fagg.be

Deze algemene e-mailadressen zullen worden vervangen door meer specifieke e-mailadressen. Alle nieuwe e-mailadressen zijn bestemd voor (aan)vragen over zowel medische hulpmiddelen als in-vitro diagnostica (IVD's).

Voor alle (aan)vragen over onderstaande onderwerpen Contact
- Klinische proeven
- Prestatiestudies
- Ernstige ongewenste voorvallen
CT.RD@fagg.be
- Wetenschappelijk-technisch advies over innovatieve hulpmiddelen
- Adviesaanvragen van een aangemelde instantie (Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) ...)
STA.meddev@fagg.be
- Aangemelde instanties en certificaten van aangemelde instanties (intrekking, schorsing ...)
- Vragen over aangemelde instanties
NB.meddev@fagg.be
- Aanvragen voor certificaten van vrije verkoop
- Vragen over certificaten van vrije verkoop
FSC.meddev@fagg.be
- Gebruik in schrijnende gevallen
- Afwijkingen
- Beroep
derogation.meddev@fagg.be
Alle documenten en vragen over vigilantie, zoals: 
- (ernstig) incident
- Manufacturer Incident Report (MIR)
- Periodic Summary Report (PSR)
- Field Safety Corrective Action (FSCA)
- Field Safety Notice (FSN)
- Trend rapport
- Post Market Surveillance (PMS) rapport
- Periodic Safety Update Report (PSUR) + evaluatie
- Breast Implant Associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)
- Alle veiligheids- en beveiligingsproblemen van hulpmiddelen
vigilance.meddev@fagg.be
Centraal Traceerbaarheidsregister RCT-CTR.meddev@fagg.be
- Inspectiegerelateerde dossiers
- Reclame en promotie voor medische hulpmiddelen
- Gids voor autocontrole (Goede distributiepraktijken)
- Rubriek Mijn controles/Autocontroleformulier op het portaal
- Overtredingen van de wetgeving over medische hulpmiddelen en IVD's van geregistreerde actoren
inspection.meddev@fagg.be
- Fraude
- Vervolgingsdossiers
- Overtredingen van de wetgeving over medische hulpmiddelen en IVD's van niet-geregistreerde actoren
medicrime@fagg.be
- Notificaties van in de handel brengen of distributie
- Registratie van actoren
- Businessvragen over onlineapplicaties (behalve de Autocontroleapplicatie)
- Registratie in EUDAMED
notifications.meddev@fagg.be
Alle technische vragen over de onlineapplicaties en het webportaal (behalve vragen over EUDAMED) support.portal@fagg.be
Technische problemen met EUDAMED SANTE-EUDAMED-SUPPORT@ec.europa.eu
Bijdragen contributions.meddev@fagg.be
Implementatie van Verordeningen (EU) 2017/745 en (EU) 2017/746 recast.meddev@fagg.be
- Kwalificatie
- Classificatie
- Uitnodigingen voor Europese/nationale vergaderingen
- Alle overige (aan)vragen over onderwerpen die niet thuishoren in de andere e-mailboxen
info.meddev@fagg.be
Vragen over SARS-CoV-2 antigeen testen antigen@fagg.be
Vragen over SARS-CoV-2 serologische testen serology@fagg.be

 

Laatste update op 14/10/2021