Klachten

logo klachten

Niet tevreden over onze prestaties of dienstverlening?

Dan kunt u een klacht indienen.

 

  Opgelet

  • Gebruik de specifieke meldingsformulieren voor klachten over een bijwerking, een ongewenste reactie of een incident dat verband houdt met een geneesmiddel of gezondheidsproduct. 
  • Stuur een klacht over reclame voor geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten naar het specifieke meldpunt.

   

   

  Een klacht over onze prestaties?

  Welk type klacht kunt u indienen?

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Wat als u niet tevreden bent met het antwoord?

   

  Een klacht over onze prestaties?

  De medewerkers van het FAGG doen elke dag hun uiterste best om u te helpen door kwaliteitsvolle diensten aan te bieden.

  Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent.     

  Bij vergissingen kunt u altijd contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor uw dossier.

  Bent u niet tevreden met het antwoord? Dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal behandeld worden door onze afdeling Kwaliteit. U krijgt een oplossing aangeboden of de vergissing wordt rechtgezet.

  Uw klacht zal het FAGG in staat stellen om zijn werking en dienstverlening te verbeteren en op die manier gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

  Voor meer informatie kunt u onze folder Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! (PDF) raadplegen.

   

  Welk type klacht kunt u indienen?

  Elke persoon of organisatie die in contact komt met het FAGG kan een klacht indienen.  Uw klacht moet wel verband houden met de bevoegdheden van het FAGG.

  Uw klacht kan gaan over:

  • de diensten en producten van het FAGG;
  • de kwaliteit ervan;
  • de afhandeling van een aanvraag;
  • de toepassing van de wetgeving.

  Bijvoorbeeld

  • Een dossier dat niet binnen de wettelijke termijn werd afgesloten.
  • De illegale verkoop van een geneesmiddel.
    

  De volgende klachten kunnen we niet behandelen: 

  • klachten die niet onder de bevoegdheid van het FAGG vallen;
  • anonieme klachten;
  • klachten die niet gemotiveerd zijn (u moet het belang van de klacht kunnen aantonen);
  • klachten over feiten van langer dan een jaar geleden;   
  • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.

  Mondelinge klachten moeten altijd schriftelijk worden bevestigd.
   

  Een klacht is geen beroep

  Als u een administratieve beslissing wilt laten vernietigen, dan moet u beroep aantekenen bij de Raad van State.
   

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  Om een klacht in te dienen, kunt u:

  • het onlineformulier hieronder invullen;
  • uw klacht per post, met de vermelding "Vertrouwelijk", versturen naar

  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  Hugues Malonne, Administrateur-generaal
  Galileelaan 5/03
  1210 BRUSSEL

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  De klachtenprocedure zorgt ervoor dat klachten volledig, eerlijk en onpartijdig worden onderzocht. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en helpt ons onze prestaties in de toekomst te verbeteren.

  U ontvangt:

  • een ontvangstbevestiging met een uniek registratienummer;
  • binnen dertig werkdagen:
   • een gemotiveerd antwoord;
   • een rechtzetting;
   • een oplossing.

  Elk jaar evalueren we de ingediende klachten en stellen we een actieplan op om onze activiteiten en diensten te verbeteren.
   

  Wat als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht?

  Dan kunt u contact opnemen met de federale Ombudsman. Dat is een onafhankelijke dienst die geen deel uitmaakt van de federale overheid. Deze zal uw klacht gratis en volkomen onpartijdig onderzoeken.
   

  Contactgegevens

   

  Persoonlijke gegevens

  Uw klacht

  Uw klacht betreft

  * = verplicht veld

  Laatste update op 28/02/2024