Nieuws

Griepvaccin: vaccinatie meest kwetsbare groepen voltooid, griepvaccin kan worden afgeleverd aan personen uit de niet-risicogroepen

Op basis van gegevens die het FAGG bij de apothekers verzamelde blijkt dat alle patiënten uit categorie A die dat wensten hun griepvaccin hebben ontvangen. De beperktere voorraad resterende griepvaccins mogen worden afgeleverd aan de rest van de bevolking, bij voorkeur aan personen ouder dan 50 jaar of personen uit essentiële beroepen. Griepvaccinatie blijft aangewezen zolang de grieppiek nog niet bereikt is, wat op dit moment het geval is.

Gewijzigde wetgeving: drugsprecursoren toegevoegd aan lijst van geregistreerde stoffen

De nieuwe Verordening (EU) 2020/1737 van de Europese Commissie voegt een aantal drugsprecursoren toe aan de lijst van geregistreerde stoffen. Daarnaast worden bepaalde codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) van drugsprecursoren gewijzigd. De verordening treedt gefaseerd in werking: de eerste fase startte op 13 december 2020, de tweede fase volgt op 13 januari 2021.

Coronavirus: EMA ontvangt aanvraag voor een voorwaardelijke marktvergunning voor vaccin AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de aanvraag ontvangen voor een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (VHB) voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. De beoordeling van het kandidaatvaccin zal volgens een versnelde procedure plaatsvinden. Een advies over de VHB zal door EMA worden uitgebracht op 29 januari 2021, onder voorbehoud dat de ingediende gegevens voldoende robuust en volledig zijn om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de vaccins aan te tonen.