Nieuws

Flash VIG-news: opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen (ernstige) huidreacties veroorzaken bij blootstelling aan uv-licht (afkomstig van de zon of van een kunstmatige bron). Het FAGG vestigt de aandacht op de verschillende vormen van lichtovergevoeligheid, op welke veel gebruikte geneesmiddelen een verhoogd risico hebben, op de meldingen die het FAGG ontving en op een aantal voorzorgsmaatregelen.

Onbeschikbaarheid van Rabipur: aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en apothekers

De firma Bavarian Nordic, houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Rabipur (Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rabiësvirus (geïnactiveerd, stam Flury LEP), heeft het FAGG op de hoogte gebracht van een onbeschikbaarheid van het geneesmiddel tot 31 augustus 2024 omwille van een vertraging in de vrijgave van het eindproduct. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een taskforce bijeengeroepen om samen met experten naar oplossingen te zoeken.

Opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area" op 5 en 6 september 2024 in Brussel

CT Cure, een project van de Europese Unie, organiseert op 5 en 6 september in Brussel de opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area". De opleiding is specifiek bedoeld voor beoordelaars van aanvragen voor klinische proeven van ethische comités voor medisch onderzoek en nationale bevoegde autoriteiten.

PRAC Mei 2024 – Geneesmiddelen op basis van 17-hydroxyprogesteron caproaat worden geschorst van de EU-markt

Tijdens zijn vergadering van mei 2024 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA)  aanbevolen om de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die 17-hydroxyprogesteron caproaat (17-OHPC) bevatten in de Europese Unie (EU) te schorsen. 

Flash VIG-news : Afbouwprogramma benzodiazepines verlengd tot 31 december2024

Aan bepaalde ambulante patiënten die chronisch een benzodiazepine of Z-drug nemen, kan sinds 1 februari 2023 een afbouwprogramma worden aangeboden. Dit gebeurt via magistraal bereide capsules op basis van een medisch voorschrift van de arts. Het project dat oorspronkelijk één jaar zou lopen, is verlengd tot 31 december 2024.

Picture_FB Picture_X_Twitter Picture_Linkin