Save the date

Symposium over samenwerken met en voor patiënten
25 september 2018 - Meer info

 

 

 

 

Nieuws

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft tijdens de vergadering van juli 2018 een beperking voor het gebruik van het kankergeneesmiddel Xofigo (radium-223 dichloride) aanbevolen voor patiënten die al twee eerdere behandelingen kregen voor metastatische prostaatkanker (prostaatkanker met botuitzaaiing) of die geen andere behandelingen kunnen krijgen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) herbeoordeelt momenteel geneesmiddelen die valsartan bevatten, omwille van een onzuiverheid die werd gedetecteerd in de werkzame stof valsartan, die door de firma Zhejiang Huahai Pharmaceuticals wordt vervaardigd. In België worden sommige loten geneesmiddelen tot op het niveau van de apotheken uit de handel genomen. Patiënten die valsartan nemen, mogen hun behandeling niet stoppen zonder eerst advies te vragen aan hun arts of apotheker.

Op 10 april 2018 riep het FAGG op tot kandidaten voor het pilootproject e-PIL of het project rond de elektronische Patient Information leaflet. De effectiviteit van het pilootproject, of dus van het geven van informatie via een elektronische bijsluiter, zal worden onderzocht door middel van online bevragingen. De bevragingen vinden plaats bij de start van het project, na 1 jaar en na 2 jaar.

De resultaten 2017 bevestigen de trends van voorgaande jaren met een verminderd gebruik van - 7,4 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste daling in een jaar sinds 2011. Vergeleken met het referentiejaar 2011 gaat het om totale daling van – 25,9 %.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel AG019 van de firma Intrexon T1D Partners, LLC (IT1D). De proef dient om de veiligheid, verdraagbaarheid en mogelijke doeltreffendheid van AG019 te beoordelen, alleen of in combinatie met teplizumab, voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. De publieksraadpleging loopt van 25 juni 2018 tot en met 25 juli 2018.

Voorlichtingscampagnes

 

Laatste update op 04/07/2017