Bijdragen

De bedragen van de heffingen en retributies voor de opdrachten van het FAGG worden elk jaar geïndexeerd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wettelijke basis hiervoor kunt u vinden in de volgende wetgeving.

  • Artikel 13 bis §2quinquies, laatste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
  • Artikel 224 §3 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
  • Artikel 225, vierde lid van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.
  • Artikel 30 §10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
  • Artikel 1, 1bis en 1ter en artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1993.
  • Koninklijk besluit van 30 maart 1976.

Meer informatie en de bedragen voor 2018 kunt u vinden via onderstaande links. Deze bedragen zullen worden gewijzigd door de "financieringswet", momenteel in voorbereiding (zie verder).

Aanvragen voor nationaal Wetenschappelijk-Technisch Advies (WTA)

Onderzoek en ontwikkeling: klinische proeven

Onderzoek en ontwikkeling: DSUR's 

Registratie van menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen: - vanaf januari 2018: menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen

                                                                                                            - bij start nieuwe financieringswet FAGG: menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen

Diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking: PSUR's

Medische hulpmiddelen 

Farmacopee en Therapeutisch Magistraal Formularium 

Reclame of informatiecampagnes 

Toezicht en controle op de grondstoffen 

Controle op de geneesmiddelen  

Vergunningen - declaraties - certificaten - inspectie 

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Publiek opengestelde apotheken:

- Tijdelijke sluiting van meer dan 60 dagen

- Aanvraag tot wijziging van de registratie

- Overbrenging en fusie

RIZIV Orphan Tax

Activiteiten voor het minimaliseren van risico's

Unmet Medical Need

Meer informatie over de nieuwe financieringswet en voorbeelden

Laatste update op 15/03/2018