Bijdragen

Recente mededelingen

 • 19.06.2024: Peppol-netwerk.
 • 06.03.2024: Definitieve tarieven variabele taksen 2023 (PDF)
 • 09.02.2024: overgang van provisie naar betaling op factuur.
 • 21.06.2023: Jaarlijkse en trimestriële bijdrage verpakkingen 2023 (PDF)
 • 31.05.2022: Jaarlijkse bijdrage verpakkingen 2022: limietdatum 30 juni 2022 (PDF)
 • 14.03.2022: Richtlijnen betalingen aan het FAGG (PDF)
 • 23.02.2022 : Nieuwe financieringswet: infosessie 23.02.2022 (slides, opname: deel 1deel 2deel 3deel 4)
 • 14.02.2022: Nieuwe financieringswet: infosessie 23.02.2022 (aankondiging)
 • 03.12.2021: Nieuwe financieringswet: infosessie 15.12.2021 - GEANNULEERD ! (PDF)
 • 30.09.2021: Definitieve tarieven variabele taksen 2020 (PDF)
 • 22.04.2021: Jaarlijkse bijdrage verpakkingen 2021: limietdatum 1 mei 2021 (VHB-houder, groothandelaar)
 • 08.01.2021: Wijzigingen als gevolg van de programmawet van 2020 (PDF)
 • 11.06.2020: Coronacrisis : verlenging betalingstermijn  (PDF)
 • 17.04.2020: Jaarlijkse bijdrage verpakkingen 2020 : nieuwe indieningswijze via webapplicatie en nieuwe limietdatum van 31 augustus 2020  (VHB-houder, groothandelaar)
 • 12.12.2019: Nieuwe betaalwijze voor MeSeA (PDF)
 • 15.10.2019: Facturen klinische proeven (PDF)
 • 19.06.2019: Ondertekend formulier W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (PDF)
 • 23.05.2019: Wijzigingen als gevolg van de nieuwe financieringswet van 2019 (PDF)
 • 17.05.2019: Verduidelijking van de BTW-regels in het kader van de bijdragen op verpakkingen van geneesmiddelen (PDF)
 • 18.04.2019: Jaarlijkse bijdrage verpakkingen 2019 (VHB-houder, groothandelaar)
 • 11.04.2019: Controle op ingediende en betaalde kwartaalaangiften en –bijdragen voor de bijdrage op de geneesmiddelenverpakkingen voor het jaar 2018 (PDF)
 • 11.04.2019: Nieuwe manier van betalen: factuur vervangt voorafbetaling - update 28/08/2019 (PDF)

 

De bedragen van de heffingen en retributies voor de opdrachten van het FAGG worden elk jaar geïndexeerd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wettelijke basis hiervoor kunt u vinden in de volgende wetgeving.

 • Artikel 13 bis §2quinquies, laatste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
 • Artikel 224 §3 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
 • Artikel 225, vierde lid van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.
 • Artikel 30 §10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
 • Artikel 1, 1bis en 1ter en artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1993.
 • Koninklijk besluit van 30 maart 1976.

Een nieuwe financieringswet voor het FAGG

Het FAGG streeft van bij de oprichting naar een zo groot mogelijke transparantie in verband met de kosten verbonden aan onze veelzijdige dienstverlening.

In 2015 zijn we gestart met het preciezer bepalen van de prijs per afnemer van een dienst. Gedreven door dit fee-for-service-principe werd in nauwe samenwerking met de Beleidscel van minister De Block en onze partners vertegenwoordigd in het Doorzichtigheidscomité een Zero Based Budgeting oefening opgezet.

Dankzij deze oefening in 2016-2017 , hebben we de financiering beter kunnen aligneren met de kost van onze dienstverlening. Deze analyse beoogde ook om overbodige kosten binnen een proces te vermijden, zonder een negatief effect op de kwaliteit van de bescherming van de volksgezondheid.

Waar investeringen nodig bleken om een vooropgesteld kwaliteitsniveau te kunnen behouden, gingen de partners principieel akkoord om dit te financieren.

Het resultaat van deze samenwerking is de financieringswet 2018 voor het FAGG die op 26 maart 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Op 20 mei 2019 verscheen in het Belgische Staatsblad de financieringswet 2019 voor het FAGG.

Op 17 februari 2022 verscheen in het Belgische Staatsblad de financieringswet 2022 voor het FAGG.

De jaarlijkse bijdragen dienen pas betaald te worden op het moment dat het FAGG de firma’s een uitnodiging tot betaling verstuurt.

 

Meer informatie en de bedragen voor de periode vanaf 1 januari 2024 kunt u vinden via onderstaande links.

Aanvragen voor nationaal Wetenschappelijk-Technisch Advies (WTA)

Onderzoek en ontwikkeling: klinische proeven

Onderzoek en ontwikkeling: DSUR's 

Registratie van menselijke geneesmiddelen

Registratie van diergeneeskundige geneesmiddelen

Verantwoordelijke voor de voorlichting

Homeopathische geneesmiddelen

Medische hulpmiddelen

Farmacopee en Therapeutisch Magistraal Formularium

Reclame of informatiecampagnes 

Toezicht en controle op de grondstoffen

Controle op de geneesmiddelenOnline Declaration System (contacteer VHBverpakk@fagg.be als u nog niet beschikt over logingegevens)

Vergunningen - registraties - declaraties - certificaten - inspectie 

Herinspectie

Speciaal gereglementeerde stoffen

Publiek opengestelde apotheken:

RIZIV Orphan Tax

Activiteiten voor het minimaliseren van risico's

Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHPC)

Unmet Medical Need

 

Meer informatie over de financieringswet 2018 en voorbeelden

Laatste update op 19/06/2024