commissions

Farmacopeecommissie

De Farmacopeecommissie heeft als doel het opstellen en bijwerken van de Belgische Farmacopee en van het Therapeutisch Magistraal Formularium, verleent haar medewerking bij het opstellen van de Europese Farmacopee, geeft advies over vergunningsaanvragen in toepassing van het K.B. van 19/12/1997 en beantwoordt vragen in verband met de controle en de kwaliteit van de magistrale en officinale bereidingen.

Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (HCG)

De Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (HCG) is bestemd om advies te verstrekken over aanvragen voor registratie of vergunning voor het in de handel brengen (VHB), over het ter beschikking stellen van homeopathische geneesmiddelen aan patiënten, alsmede over wetenschappelijke vragen die verband houden met deze geneesmiddelen.

Gemengde commissie - Kamer voor producten voor menselijk gebruik

De kamer voor producten voor menselijk gebruik van de gemengde commissie is opgericht om adviezen uit te brengen voor dossiers van producten waarvoor twijfel bestaat over het statuut - geneesmiddel, voedingssupplement, cosmeticum, biocide, voedingswaar of gewoon gebruiksproduct - en om adviezen op te stellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de Minister.

Gemengde commissie - Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren

De kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie is opgericht om adviezen uit te brengen voor dossiers van producten waarin twijfel bestaat over het statuut - geneesmiddel, voedingssupplement, cosmetica, biocide, voedingswaar of gewone gebruiksproduct - en om adviezen op te stellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de Minister.