News FAGG

Er zijn 663 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 663 resultaten

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft tijdens de vergadering van juli 2018 een beperking voor het gebruik van het kankergeneesmiddel Xofigo (radium-223 dichloride) aanbevolen voor patiënten die al twee eerdere behandelingen kregen voor metastatische prostaatkanker (prostaatkanker met botuitzaaiing) of die geen andere behandelingen kunnen krijgen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) herbeoordeelt momenteel geneesmiddelen die valsartan bevatten, omwille van een onzuiverheid die werd gedetecteerd in de werkzame stof valsartan, die door de firma Zhejiang Huahai Pharmaceuticals wordt vervaardigd. In België worden sommige loten geneesmiddelen tot op het niveau van de apotheken uit de handel genomen. Patiënten die valsartan nemen, mogen hun behandeling niet stoppen zonder eerst advies te vragen aan hun arts of apotheker.

Op 10 april 2018 riep het FAGG op tot kandidaten voor het pilootproject e-PIL of het project rond de elektronische Patient Information leaflet. De effectiviteit van het pilootproject, of dus van het geven van informatie via een elektronische bijsluiter, zal worden onderzocht door middel van online bevragingen. De bevragingen vinden plaats bij de start van het project, na 1 jaar en na 2 jaar.

Patiëntenparticipatie doorheen de ontwikkelingscyclus van een geneesmiddel

In april 2018 veranderde de vergunninghouder de dosering van Perdolan® siroop voor kinderen 32 mg/ml. De pipet werd gekalibreerd om een dosis van 15 mg/kg te geven in de plaats van 10 mg/kg.

De resultaten 2017 bevestigen de trends van voorgaande jaren met een verminderd gebruik van- 7,4 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste daling in een jaar sinds 2011. Vergeleken met het referentiejaar 2011 gaat het om totale daling van – 25,9 %.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel AG019 van de firma Intrexon T1D Partners, LLC (IT1D). De proef dient om de veiligheid, verdraagbaarheid en mogelijke doeltreffendheid van AG019 te beoordelen, alleen of in combinatie met teplizumab, voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. De publieksraadpleging loopt van 25 juni 2018 tot en met 25 juli 2018.

CESP (Common European Submission Portal), het Europees online systeem om informatie uit te wisselen tussen aanvragers van vergunningen en bevoegde autoriteiten, zal op 29 juni 2018 een update uitvoeren om te voldoen aan om aan de Algemene verordening Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation).

Misbruik of opzettelijk verkeerd gebruik van geneesmiddelen op basis van fentanyl kan leiden tot overdosering en/of de dood. Ook accidentele intoxicatie door de overdracht of het inslikken van pleisters kan een fatale afloop kennen.

De FOD VVVL en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel AG013 van de firma Oragenics. De proef dient om de veiligheid en werkzaamheid te beoordelen van AG013 voor de onderdrukking van orale mucositis bij patiënten met kanker van het hoofd en de hals die gelijktijdig radio- en chemotherapie krijgen. De publieksraadpleging loopt van 18 juni 2018 tot en met 18 juli 2018.