Waarschuwing voor vervalste ivermectinetabletten verkocht via sociale media

Datum: 28/03/2024

Het FAGG en Sciensano waarschuwen voor vervalste ivermectinetabletten die sinds de coronacrisis worden gebruikt voor zelfmedicatie tegen COVID-19. Uit onderzoek blijkt dat de vervalste ivermectinetabletten systematisch ondergedoseerd zijn of ernstig besmet zijn met bacteriën. In 2021 werden in totaal 12 529 vervalste ivermectinetabletten afkomstig uit postpakketten in beslag genomen. Deze tabletten worden tot op de dag van vandaag regelmatig aangetroffen in postpakketten.

Ivermectine is een antiparasitair middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van onder andere schurft. Sinds de start van de coronacrisis wordt beweerd dat ivermectine werkzaam zou zijn tegen COVID-19. Hoewel verschillende gezondheidsautoriteiten het publiek waarschuwden tegen het gebruik van dit geneesmiddel buiten klinische proeven, werd het geneesmiddel eind 2020 en in 2021 op grote schaal gebruikt. Het wordt ook als goedkoop geneesmiddel gepromoot via sociale media, maar er is geen enkele klinische evidentie voor de werking van ivermectine tegen COVID-19. In wetenschappelijke literatuur vinden we meldingen van ernstige bijwerkingen zoals een verlaagde bloeddruk, verwardheid en hallucinaties. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot coma of overlijden.

De afgelopen drie jaar zijn grote hoeveelheden vervalste ivermectinetabletten onderschept in België. In 2021 werden er in totaal 12 529 eenheden afkomstig uit postpakketten in beslag genomen. Ook in 2022 (5 772 eenheden) en in 2023 (5 129 eenheden) werden aanzienlijke hoeveelheden in beslag genomen.

De inbeslaggenomen vervalste tabletten werden door Sciensano geanalyseerd en blijken ernstige kwaliteitsproblemen te hebben:

  • de meerderheid van de tabletten (65 %) waren systematisch ondergedoseerd, dat wil zeggen dat er te weinig actieve farmaceutische ingrediënten aanwezig waren;
  • een groot aantal tabletten (46 %) waren ernstig besmet met bacteriën en enkele stalen waren zelfs besmet met bacteriën waarvan geweten is dat ze gastro-intestinale ziektes kunnen veroorzaken bij orale inname.

Naast de directe risico's van zelfmedicatie met een dergelijk product, kan onjuist gebruik en onjuiste dosering van ivermectine er ook voor zorgen dat resistentie ontstaat tegen parasieten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, zeker omdat het aantal nieuw ontwikkelde actieve farmaceutische ingrediënten dat veilig kan worden gebruikt om parasieten te bestrijden, vrij schaars is.

Het FAGG en Sciensano bevelen aan om illegale ivermectinetabletten niet meer te gebruiken aangezien er geen garanties zijn over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid. Deze illegale geneesmiddelen worden vooral via buitenlandse webshops of online marktplaatsen verkocht.

Vraag altijd medisch advies aan uw huisarts en koop uw geneesmiddelen enkel bij een apotheker. Apotheken die online geneesmiddelen verkopen, moeten op elke pagina van hun website het Europese logo voor internetapotheken vermelden. Een klik op dit logo leidt bezoekers van de website naar de lijst met internetapotheken die gemeld zijn bij het FAGG.

Hebt u twijfels over een website of een geneesmiddel? Praat erover met uw arts of apotheker en breng het FAGG op de hoogte.
 

Laatste update op 28/03/2024