Apothekers: herinnering aan de verplichting om het formulier voor risico-analyse in te vullen

Datum: 29/03/2024

Elke apotheker-titularis moet uiterlijk op 31 maart 2024 voor de eerste keer het risicoanalyseformulier invullen. Midden maart had al 80 % van de apothekers gedaan.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2023 betreffende de toepassing van een autocontrolesysteem in de voor het publiek opengestelde apotheken, moet de apotheker-titularis om de drie jaar een risicoanalyseformulier invullen op het webportaal van het FAGG en dit jaarlijks valideren of bijwerken indien nodig. Uiterlijk op 31 maart 2024 moet dit formulier voor de eerste keer zijn ingevuld. Op 19 maart 2024 stelden we vast dat meer dan 80% van de apothekers het risicoformulier voor hun apotheek had ingevuld.

Het wordt dus dringend tijd voor apothekers die dit nog niet gedaan hebben om het formulier in te vullen. Op de website van het FAGG is een handleiding voor de portaalsite beschikbaar. U vindt er didactische en praktische informatie over de beveiligde toegang tot het portaal, inclusief het invullen van het formulier (zie pagina 11 van de handleiding). 

Begin april 2024 zal het FAGG een controle uitvoeren op de verplichting om het risicoanalyseformulier in te vullen en bij niet-naleving kunnen de sancties voorzien in artikel 122/1, 3° van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden toegepast.  
We willen u er ook aan herinneren dat apothekers voortaan het e-mailadres van hun apotheek up-to-date moeten houden op het webportaal. Dit is belangrijk om het FAGG toe te laten automatisch meldingen per e-mail te sturen wanneer een nieuw document beschikbaar is voor de apotheker op het portaal of om een herinnering te sturen wanneer het formulier opnieuw moet worden ingevuld of gevalideerd. 

Meer informatie
Autocontrole

Laatste update op 29/03/2024