Bijdrage per verpakking

Deze bijdrage, ten laste van de officina-apotheker, bedraagt 0,156 €/aangekochte verpakking grondstof. De bijdrage wordt rechtstreeks geïnd bij de leverancier ervan (distributeur van de grondstof of groothandelaar-verdeler).  

De bijdrage moet worden gestort op de bankrekening van het FAGG:

IBAN : BE28 6790 0219 4220 
BIC/ Swift code: PCHQBEBB

Adres van de bank: Financiële Post, Antwerpsesteenweg 59, 1100 Brussel

Laatste update op 16/12/2020