Informatie voor reizigers

Reizen vanuit België


Een Belg die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen of psychotrope stoffen moet meenemen naar een land


·       dat deel uitmaakt van het Schengengebied, moet tenminste 10 werkdagen vooraf, dit formulier - volledig en juist ingevuld- opsturen naar:
                FAGG - DG Inspectie
                Afdeling Vergunningen
                Dienst Verdovende Middelen
                Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40
                1060 Brussel 
Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post naar de betrokken persoon zodat het bij de meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.

Belangrijk : Gelieve alle gevraagde gegevens van deze verklaring correct in te vullen zoniet, kan deze niet gevalideerd worden. Gelieve ook steeds een begeleidende brief bij te voegen met een contactadres en minstens een telefoonnummer of email zodat wij u kunnen contacteren in geval van problemen.


·       buiten het Schengengebied raadpleegt best op voorhand de website van de INCB www.incb.org ten einde er de nodige adviezen terug te vinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar het desbetreffende land.

Als u op deze website geen advies terugvindt voor het desbetreffende land, is het zeerste aangeraden om de ambassade van dat land in België te contacteren.


Reizen naar België


Een reiziger die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen of psychotrope stoffen moet meenemen naar België, dient dit te kunnen rechtvaardigen d.m.v. een geldig medisch voorschrift of een door de overheid gevalideerd certificaat zoals bijv. de Schengenverklaring.


Voor verder informatie, kunt u contact opnemen met het team Verdovende middelen.
Email : narcotics@fagg-afmps.be

Laatste update op 17/02/2020