Informatie voor een goed gebruik

Gegevensbank van de in België vergunde of geregistreerde geneesmiddelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt een gegevensbank van de in België vergunde geneesmiddelen ter beschikking (zowel op nationaal vlak als door de Europese Commissie). Update: 15/02/2016. Om deze gegevensbank te kunnen raadplegen, moet u deze eerst downloaden op uw computer.

Meer inlichtingen over de inhoud van de gegevensbank, het downloaden van gegevens en de manier van opzoeken, kan u terugvinden in de documenten:
«Over de gegevensbank van vergunde geneesmiddelen», « FAQ » + FAQ bijlage, «Verklarende woordenlijst» en «Waarschuwing»

De genotificeerde homeopathische geneesmiddelen (artikel 14 van het koninklijk besluit van 23/06/1999), die op de Belgische markt beschikbaar zijn, moeten geregistreerd of vergund zijn volgens één van de procedures voorzien in respectievelijk de artikels 38 en 41 van het koninklijk besluit van 14/12/2006 (deel 1 - deel 2), overeenkomstig een programma opgesteld door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Deze genotificeerde geneesmiddelen kunnen geïdentificeerd worden met behulp van een notificatienummer dat moet worden vermeld op de verpakking, zoals uiteengezet in de omzendbrief 442

De lijsten van de genotificeerde geneesmiddelen die op de Belgische markt mogen blijven, alsook de lijst van de betrokken firma’s, zullen weldra beschikbaar zijn.

Geneesmiddelen en internet: let op gevaar!

Het FAGG vestigt de aandacht op het potentieel gevaar dat men loopt bij de aankoop van geneesmiddelen via de illegale circuits van internet: veelvuldige namaak, twijfelachtige kwaliteit en bewaringsvoorwaarden, niet gegarandeerde doeltreffendheid en veiligheid, risico op slecht gebruik van geneesmiddelen zonder medische controle en zonder raad van de apotheker over de te nemen voorzorgen en de interacties met andere producten.. .

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), in samenwerking met de overheid bevoegd voor de reglementering van de geneesmiddelen, deskundigen inzake informatie op dit gebied, consumentenorganisaties en de farmaceutische industrie, heeft een gids samengesteld over het thema « Geneesmiddelen en internet». De besproken thema’s zijn de volgende: «Internet, bron van gezondheidsinformatie», «Betrouwbaarheid van de informatie?», «Waarschuwingen», «10 redenen om voorzichtig te zijn», «Vraag je arts of apotheker om raad».

Laatste update op 22/02/2016