SANITEL-MED

In SANITEL-MED worden alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik bijgehouden. De wetgeving om registratie te verplichten, treedt op 27 februari 2017 in voege. Het wordt dan in een eerste fase verplicht bij pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er al vrijblijvend gebruik worden gemaakt van SANITEL-MED. KB SanitelMed publicatie BS20172017

De online applicatie is hier te vinden. De toepassing Sanitel-Med zal op 21 oktober van 18 tot 21h niet bereikbaar zijn.

Data kunnen elektronisch worden verstuurd in een XML-bestand (zie handleiding hieronder).

Voor het inloggen gebruiken dierenarts en veehouder hun SANITEL- login dan wel de login van Veeportaal.

Voor al uw vragen kan u steeds de SANITEL-MED Service Desk contacteren: SanitelMed@fagg.be – Tel N° : 02/528 4043

Hieronder vindt u bijkomende documentatie:

- Brochure SANITEL-MED ;
- Snelhandleiding SANITEL-MED: een snelhandleiding voor het registreren en valideren in SANITEL-MED (versie november 2018) ;
- Veel Gestelde Vragen (FAQ)
- Handleiding SANITEL-MED: een algemene handleiding ;
- XML schema’s (Import/export Medicinal Delivery Notification): het xml - schema dat strikt dient te worden gerespecteerd ;
- FAGG lijst van Antibacteriële producten: de lijst van producten (antibiotica) met de cti-ext code per verpakking ; 
- Kritisch belangrijke Antibiotica cf bijlage IV van het KB van 21 juli 2016

- Evolutie gebruik antibiotica

- Lijst van de aandoeningen 

- Stappenplannen :


- Verslagen van de Stuurgroep SANITEL-MED:

 - Protocol tussen het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij betreffende steunmaatregelen voor de afbouw van het antibiotica gebruik bij landbouwdieren

- Protocol tussen het ILVO en het FAGG betreffende de elektronische overdracht van persoonsgegevens uit SANITEL-MED :

 

Laatste update op 28/02/2024