Geneesmiddelen bewaren

Hoe lang mag u geneesmiddelen bewaren? Blijven middelen voor uitwendig gebruik, zoals zalven en crèmes, even lang goed als tabletten? Moet u geneesmiddelen in de koelkast bewaren?

Datum

Op de verpakking van een geneesmiddel staat altijd een vervaldatum. Op de verpakking is de vervaldatum aangeduid door de letters 'EX', met vervolgens de vermelding van maand/jaar of dag/maand/jaar. Als die datum verstreken is, mag u het geneesmiddel niet meer gebruiken.

Beperkte bewaartermijn

Oogdruppels mag u niet langer dan één maand bewaren als het flesje eenmaal geopend is. Andere middelen met een beperkte bewaartermijn zijn:

  • sommige antibiotica in siroopvorm na oplossen
  • geneesmiddelen bereid door de apotheker
  • sommige geneesmiddelen die de apotheker aflevert als oplossingen of suspensies

Vraag uw apotheker steeds dat hij de voorwaarden voor bewaren van uw geneesmiddel uitlegt. Lees ook aandachtig de rubriek 'Hoe bewaren' in de bijsluiter van het geneesmiddel.

Temperatuur

Om de doeltreffendheid van uw geneesmiddel te handhaven, moet u het geneesmiddel altijd in de juiste omstandigheden bewaren. Onder invloed van warmte kan een geneesmiddel bijvoorbeeld minder doeltreffend of zelfs toxisch worden. Daarom worden op de verpakking en in de bijsluiter van elk geneesmiddel bewaarvoorschriften vermeld en ook de temperatuur waarbij u het middel moet bewaren. Neem die aanwijzingen in acht!

Afhankelijk van het middel, kan het zijn dat u het middel moet bewaren:

  • bij een temperatuur niet hoger dan 25°C of 30°C
  • in de koelkast
  • in een donkere omgeving
  • in een vochtvrije omgeving
  • ...

Volg altijd goed de bewaarvoorschriften op de verpakking en in de bijsluiter. Bewaar uw geneesmiddelen bij voorkeur niet in de badkamer: de lucht is er te vochtig.

Geneesmiddelen sorteren

Probeer uw thuisapotheek up-to-date te houden. Sorteer regelmatig uw geneesmiddelen en haal de vervallen middelen eruit. U kunt vervallen geneesmiddelen inleveren bij uw apotheek om ze te laten vernietigen.

Laat uw geneesmiddelen ook niet rondslingeren: het gevaar bestaat dat uw kinderen ze inslikken en daardoor een vergiftiging oplopen (antigifcentrum:  www.antigifcentrum.be tél: 070/245.245).

Folder "Oude en vervallen geneesmiddelen. Breng ze naar uw apotheker" - een gezamenlijk initiatief van de apothekers, de groothandelaars-verdelers, de geneesmiddelenindustrie en de gewestelijke overheden.

 

Laatste update op 16/12/2020