Melden van een bijwerking als patiënt

Geneesmiddel

 

 

COVID-19 Vaccin

 


Gelieve bij voorkeur uw ernstige of niet-gekende bijwerking te melden.
Lichtere bijwerkingen (zoals vermoeidheid, koorts, spierpijn …) zijn te verwachten en gekend.Om ernstige en onbekende bijwerkingen met COVID-19-vaccins sneller te detecteren, vragen we u bij voorkeur vooral deze bijwerkingen te melden. De meest frequente bijwerkingen kunt u hier  vinden. Het FAGG publiceert ook een overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Dit formulier is enkel bedoeld om bijwerkingen te melden. Wenst u een vaccinatiecertificaat? Bezoek dan www.covidsafe.be.

Waar kan ik terecht met een dringende medische vraag?
Als u een vraag hebt over uw medische behandeling, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze gezondheidzorgbeoefenaars, die op de hoogte zijn van uw medisch dossier, zijn de beste personen om uw specifieke geval te beantwoorden. Hebt u een dringende vraag over wat u moet doen in geval van een bijwerking? Neem dan contact op met het Antigifcentrum. Een arts of apotheker beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.

Wie kan bijwerkingen melden?
Als u of iemand die u kent last heeft van bijwerkingen, kunt u ze zelf melden via onze online applicatie. Vragen over bijwerkingen?
U kunt ook contact opnemen met uw arts of apotheker en vragen dat zij de bijwerking melden aan het FAGG.

Welke bijwerkingen moet ik melden?
U kunt alle bijwerkingen van een geneesmiddel waar u of uw familieleden last van hebben, melden aan het FAGG.

Meld zeker deze bijwerkingen:

 • ernstige bijwerkingen die hebben geleid tot:
  • een levensbedreigende situatie of overlijden;
  • een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname;
  • belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
  • een aangeboren afwijking;
  • een andere medisch belangrijke gebeurtenis.
 • nieuwe en onverwachte bijwerkingen: bijwerkingen waarvan de aard, de ernst en/of de evolutie niet overeenstemt met de bijsluiter;
 • bijwerkingen bij kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere patiënten;
 • verdachte bijwerkingen: bekende bijwerkingen waarvan de frequentie, de ernst of de uitkomst abnormaal is;
 • bijwerkingen met een vaccin;
 • bijwerkingen bij overschakelen van een geneesmiddel naar een ander;
 • bijwerkingen bij professionele blootstelling aan een geneesmiddel: blootstelling aan/contact met een geneesmiddel tijdens het uitoefenen van een beroep;
 • bijwerkingen van een geneesmiddel onder aanvullende monitoring, aangeduid met het symbool ▼. Het FAGG en het EMA publiceren lijsten van geneesmiddelen onder aanvullende monitoring in België en in Europa.

Waarom moet ik mijn e-mailadres vermelden en wordt het gebruik van mijn e-ID aangeraden?
Als onze experten meer informatie nodig hebben, kunnen we u via e-mail contacteren.
Het FAGG leeft de Privacywet na. Dat betekent dat we uw melding anoniem behandelen en uw e-mailadres niet opnemen in de Europese databank. We geven uw e-mailadres ook niet door aan de firma die het geneesmiddel op de markt brengt.

Aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) is aangeraden, maar niet verplicht. Als u zich aanmeldt met uw eID kunt u uw (on)voltooide meldingen raadplegen op de startpagina.

Contacteert het FAGG mij als ik een bijwerking meld?
U ontvangt na uw melding een ontvangstbevestiging.
Als uw melding alle nodige informatie bevat, nemen wij geen verder contact met u op. Het FAGG contacteert u alleen als er belangrijke informatie ontbreekt in uw melding.

Wat moet ik doen als ik te weinig plaats heb om alle informatie te geven?

 • De velden van het elektronisch meldingsformulier zijn in lengte beperkt, maar het aantal toegelaten karakters moet volstaan om voldoende informatie te vermelden.
 • Als u de papieren meldingsfiche gebruikt, kunt u een extra blad toevoegen waarop u de ontbrekende informatie noteert.

Wat moet ik doen als de applicatie om bijwerkingen te melden niet werkt?
U kunt bijwerkingen ook melden via de papieren meldingsfiche. U kunt een papieren exemplaar van de meldingsfiche aanvragen via ADR@fagg.be.

 

Laatste update op 31/01/2020