Nieuws FAGG

Er zijn 13 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-13 van 13 resultat(en)

Lancering van de informatiecampagne over het nucleaire risico door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Op 14 maart 2011 start de FOD Binnenlandse Zaken (afgekort IBZ) een informatiecampagne over het nucleaire risico. Deze campagne werd nauwgezet voorbereid en is gekoppeld aan een predistributie van de jodiumtabletten in de planningszones rond de nucleaire installaties. In dit verband herinnert de omzendbrief 578 van het FAGG alle apothekers aan hun verplichting tot het voorhanden hebben van een voldoende hoeveelheid kaliumjodide in hun apotheek om een mogelijke nucleaire of radiologische noodsituatie aan te pakken.

Dossiers van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen – variaties ingediend als onderdeel van een PSUR: enkele verduidelijkingen

De template voor de indiening van PSUR's (Periodic Safety Update Reports) en ASR’s (Annual Safety Reports), bijgevoegd aan de omzendbrief 476 bestemd voor de VHB-houders en betreffende de elektronische indiening van PSUR's en ASR’s betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, is gewijzigd om de aandacht van de dossierbeheerders te vestigen op de indiening van een variatie in het kader van een PSUR.

Omzendbrief 577: Herinnering aan de plichten en bepalingen inzake de mededeling van het al dan niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen

De omzendbrief 577 van 15/02/2011 herinnert vergunning- of registratiehouders aan hun wettelijke plichten inzake de mededeling aan het FAGG van informatie betreffende het al dan niet beschikbaar zijn van hun geneesmiddelen.

11-13 van 13 resultat(en)