Omzendbrief 577: Herinnering aan de plichten en bepalingen inzake de mededeling van het al dan niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen

De omzendbrief 577 van 15/02/2011 herinnert vergunning- of registratiehouders aan hun wettelijke plichten inzake de mededeling aan het FAGG van informatie betreffende het al dan niet beschikbaar zijn van hun geneesmiddelen.

Het FAGG legt hierin onder meer de nadruk op de wettelijke plicht om elke informatie betreffende de tijdelijke stopzetting van de commercialisering van een geneesmiddel mee te delen.
De onbeschikbaarheden, die een probleem kunnen onleveren voor de volksgezondheid of voor bepaalde patiënten onder behandeling, zullen op de website van het FAGG gepubliceerd zijn (welkomstpagina-rechterkolom: onbeschikbaarheid van geneesmiddelen).

Omzendbrief 577 betreffende de wettelijke plichten en praktische bepalingen inzake informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van vergunde geneesmiddelen.

In te vullen formulier om elke tijdelijke onbeschikbaarheid aan het FAGG mee te delen.


 

Laatste update op 16/02/2011