Onbeschikbare geneesmiddelen

Gecommercialiseerde geneesmiddelen kunnen onbeschikbaar zijn om twee redenen:

• een tijdelijke stopzetting van het in de handel brengen (tidelijke onbeschikbaarheid), bijvoorbeeld ten gevolge van productieproblemen
of
• een definitieve stopzetting van het in de handel brengen.

 

Tijdelijke stopzetting van het in de handel brengen (tijdelijke onbeschikbaarheid)

Lijst van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik waarvoor de houder van de vergunning voor het in de handel brengen/registratie een tijdelijke onbeschikbaarheid gemeld heeft (pdf)

Lijst van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik waarvoor de houder van de vergunning voor het in de handel brengen/registratie een tijdelijke onbeschikbaarheid gemeld heeft  (Excel)

Het betreft geneesmiddelen die momenteel tijdelijk onbeschikbaar zijn en waarvoor de houder van de vergunning voor het in de handel brengen/registratie vooraf gemeld heeft aan het FAGG dat deze in België gecommercialiseerd zijn.

Deze lijst wordt dagelijks (werkdagen) bijgewerkt op basis van de informatie verstrekt door de houders van de vergunning voor het in de handel brengen/registratie van geneesmiddelen, die het FAGG op de hoogte moeten stellen van de tidelijke onbeschikbaarheden waarvan verwacht wordt dat ze langer dan 14 dagen zullen duren ("Commercialisatie - Onbeschikbaarheid" en omzenbrief 605).

 

Wijzigingen 15/12/2017

Wijzigingen 14/12/2017

Wijzigingen 13/12/2017

Wijzigingen 12/12/2017

Wijzigingen 09-11/12/2017

 

Belangrijke opmerkingen

• In geval van een onbeschikbaarheid van minder dan 14 dagen, is het mogelijk dat het geneesmiddel niet beschikbaar is in sommige apotheken of bij sommige dierenartsen, maar staat het geneesmiddel niet vermeld in deze lijst.
• Het kan ook gebeuren dat het geneesmiddel omwille van een lokaal distributieprobleem niet voor handen is in sommige apotheken of bij sommige dierenartsen. Dan gaat het niet om een echte onbeschikbaarheid en staat het geneesmiddel dus ook niet vermeld in deze lijst.
• Als een houder van een vergunning voor het in de handel brengen/registratie de tijdelijke onbeschikbaarheid (langer dan 14 dagen) van een geneesmiddel niet heeft meegedeeld aan het FAGG, zoals hij had moeten doen, staat dit geneesmiddel niet vermeld in bovenstaande lijst, maar kan het geneesmiddel echter wel onbeschikbaar zijn op het terrein.
• Een geneesmiddel dat vermeld staat als onbeschikbaar na melding door de houder van een vergunning voor het in de handel brengen/registratie, kan nog enige tijd beschikbaar zijn in sommige apotheken, bij sommige dierenartsen en  groothandelaars.

Als een arts, een apotheker of een patiënt laat weten aan het FAGG dat een geneesmiddel niet beschikbaar is, maar dit geneesmiddel niet opgenomen is in de lijst omdat dit niet door de houder van een vergunning voor het in de handel brengen/registratie werd gemeld, neemt een medewerker van het FAGG contact op met de firma met de vraag het FAGG te informeren over de actuele situatie op het terrein.

In de meeste gevallen vormt de tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen geen probleem voor de patiënt gezien er vaak therapeutische alternatieven bestaan (geneesmiddelen met vergelijkbare samenstelling en dezelfde toedieningsweg of geneesmiddelen van dezelfde farmacologische klasse). Patiënten kunnen voor advies terecht bij hun arts en/of apotheker. Eigenaren van dieren bij hun dierenarts en/ of apotheker.

Soms kan een onbeschikbaarheid echter voor problemen zorgen voor de behandeling van bepaalde patiënten. Sommige van de betrokken geneesmiddelen worden hieronder vermeld met informatie die nuttig is voor de beoefenaars uit de gezondheidssector.

Informatie over geneesmiddelen waarvan de tijdelijke stopzetting van het in de handel brengen (tijdelijke onbeschikbaarheid) problemen kan opleveren

Oncotice
 

Definitieve stopzetting van het in de handel brengen

In de meeste gevallen veroorzaakt de definitieve stopzetting van het in de handel brengen geen probleem gezien er therapeutische alternatieven bestaan.

In sommige gevallen echter kan de definitieve stopzetting van het in de handel brengen een probleem betekenen voor de behandeling van de patiënt en worden maatregelen genomen door het FAGG, in overleg met de houder van de vergunning/registratie, om artsen in staat te stellen een zo adequaat mogelijke oplossing te vinden voor de behandeling van de betrokken patiënten.

Informatie over geneesmiddelen waarvan de definitieve stopzetting van het in de handel brengen problemen kan opleveren

Elthyrone
 

Laatste update op 15/12/2017