Nieuws FAGG

Er zijn 1227 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 1227 resultat(en)

Operatie Shield III: Belgische autoriteiten nemen 145 054 illegale producten in beslag in actie tegen namaakgeneesmiddelen en doping

De Douane, de Federale Politie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben deelgenomen aan operatie SHIELD III, gecoördineerd door Europol. Deze actie liep van april tot oktober 2022 en was gericht tegen namaakgeneesmiddelen en doping.

FAGG herinnert aan noodzaak van afnemersverklaring voor kopers van chemische stoffen van categorie 1 of 2

Verkopers en verdelers van chemische stoffen van categorie 1 of 2 moeten aan de koper een afnemersverklaring vragen waarin de gebruiksdoeleinden worden vermeld. Dit is wettelijk verplicht door de Verordening (EG) nr.273/2004 en heeft als doel de handel in drugsprecursoren (stoffen die kunnen worden gebruikt om drugs te maken) te beschermen.

Nieuw antimicrobiëel geneesmiddel beschikbaar in België: Arikayce liposomal

De beschikbaarheid van geschikte antimicriobiële geneesmiddelen geeft artsen meer mogelijkheden om hun patiënten de beste behandeling te geven. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Arikayce is een antimicrobieel geneesmiddel dat recent in België in de handel is gebracht.

PRAC december 2022 – Aanbeveling om geneesmiddelen met folcodine van de Europese markt te halen

Tijdens zijn vergadering van december 2022 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau zijn beoordeling van geneesmiddelen met folcodine afgerond en aanbevolen de Europese vergunningen voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen in te trekken.

Flash VIG-news: Pregabaline (Lyrica en generieke pregabaline): risico op verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid

Sinds enkele jaren stellen de gezondheidsautoriteiten uit Europese landen een zorgwekkende toename van het misbruik van pregabaline vast. Hieronder wordt nogmaals gewezen op de risico's van verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid van pregabaline.

Thiobarbital B. Braun 1 gram poeder voor oplossing voor injectie niet langer beschikbaar op de Belgische markt

Thiobarbital B. Braun 1 gram poeder voor oplossing voor injectie zal niet langer beschikbaar zijn op de Belgische markt door een stopzetting van de productie. In afwachting van een duurzame oplossing en om tegemoet te komen aan de noden van de patiënten, mogen apothekers een injecteerbaar geneesmiddel op basis van thiopental invoeren dat in het buitenland is vergund en wordt verkocht. Ze moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

Controles op illegale antibiotica worden strenger

Op het einde van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica kondigt het FAGG aan voortaan strenger op te treden tegen illegale antibiotica.

Coronavirus: overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 24 november 2022

Meldingen van vermoedelijke bijwerkingen hebben bijgedragen tot een betere kennis van het veiligheidsprofiel van deze vaccins. Het FAGG blijft wil de melders bedanken en het melden van ernstige bijwerkingen blijven aanmoedigen om de vaccins beter te kunnen karakteriseren. Het FAGG heeft wel beslist om vanaf 2023 geen cumulatieve overzichten van gemelde bijwerkingen van COVID-19 vaccins meer te publiceren. Het veiligheidsprofiel is nu beter gekarakteriseerd en de cumulatieve overzichten, hoewel deze veel werk vragen, worden minder en minder bekeken. Het huidige 42ste overzicht zal dus het laatste zijn. Uiteraard blijven het FAGG en het EMA mogelijke veiligheidssignalen verder opsporen en analyseren

Proefproject voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies: start van fase 2

Het EU Innovation Network (EU IN) is gestart met fase 2 van het proefproject voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies (simultaneous national scientific advice, SNSA). SNSA is bedoeld voor situaties waarin een aanvrager een nationaal wetenschappelijk advies wil krijgen van meer dan één nationale bevoegde autoriteit tegelijk. Het formaat is bedoeld om de kwaliteit en de consistentie van een dergelijk advies te verbeteren. In navolging van de goedkeuring door het Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, (HMA) zal fase 2 van het proefproject gedurende twee jaar lopen, tot eind 2024. Fase 2 omvat een geoptimaliseerde

Deadlines voor het indienen van dossiers tijdens de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode is het FAGG gesloten van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022. Er zijn deadlines vastgesteld voor het indienen van verschillende soorten dossiers.

11-20 van 1227 resultat(en)