Grondstoffen

Toepassingsgebied

Grondstoffen: alle enkelvoudige of samengestelde substanties die door een officina-apotheker worden aangeschaft om ze als of na verdeling af te leveren, of om ze te verwerken in een magistrale of officinale bereiding. Deze grondstoffen zijn op zichzelf geen zonder op zichzelf geneesmiddelen in de zin van artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. (cfr. Art. 1, 1° van Koninklijk Besluit van 19/12/1997).
Worden niet beschouwd als grondstoffen: samengestelde substanties waarvan minstens twee bestanddelen afzonderlijk kunnen worden beschouwd als actieve bestanddelen, of samengestelde substanties die overeenkomen met gebruiksklare formules of bereidingen die als dusdanig aan patiënten kunnen worden toegediend.
 

Vergunning

Iedere persoon die vergunde grondstoffen wil leveren aan de officina-apothekers, moet beschikken over een vergunning verleend door de minister.
(cfr. Art. 6 van Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Lijsten van grondstoffen

Erkende Laboratoria

Omzendbrieven en algemene informatie betreffende de grondstoffen

Financiële bijdragen

Laatste update op 16/12/2020