DHPC 2012

Gilenya (fingolimod) : nadere toelichting over het tijdstip waarop de monitoringsprocedures voor de eerste dosis moeten worden herhaald (21 december 2012)

Tyverb (lapatinib) : in sommige situaties is Tyverb minder werkzaam dan Herceptin (trastuzumab) (10 december 2012)

Revlimid (lenalidomide) : risico op leveraandoeningen in het kader van andere risicofactoren (10 december 2012)

Fastum gel (ketoprofen) : maatregelen om risico's verbonden met topische gebruik te beperken (3 december 2012)

Tavanic (levofloxacine) : beperkte indicaties en veiligheidsmaatregelen (november 2012)

Somavert 15 mg (pegvisomant) : productie-update (november 2012)

Valdoxan (agomelatine) : risico op hepatotoxiciteit (10 oktober 2012)

Xgeva (denosumab) : verband tussen de behandeling en symptomatische hypocalciëmie, met inbegrip van fatale gevallen (september 2012)

Doribax (doripenem) : nieuwe aanbevelingen over de dosering, duur en voorzorgsmaatregelen bij de behandeling van patiënten met nosocomiale pneumonie (12 juli 2012)

Volibris (ambrisentan) : niet gebruiken bij patiënten met idiopathische longfibrose (9 juli 2012)

Vectibix (panitumumab) : verband met levensbedreigende en fatale infectieuze complicaties van ernstige huidreacties, waaronder necrotiserende fasciitis (juli 2012)

Fastum gel (ketoprofen) : maatregelen om de risico's verbonden aan topische formulaties te beperken (1 juni 2012)

Adenuric (febuxostat) : ernstige overgevoeligheidsreacties inclusief het Stevens-Johnsonsyndroom en acute anafylactische reactie/shock (4 juni 2012)

Protopic (tacrolimus) : belangrijke aanbevelingen voor het correcte gebruik om risico's tot een minimum te beperken (11 mei 2012)

Somavert 10 mg (pegvisomant) : productie-update (april 2012)

Gilenya (fingolimod) : cardiovasculaire monitoring tijdens de start van de behandeling (27 april 2012)

Protelos (strontiumranelaat): nieuwe contra-indicaties (2 april 2012)

Perfusalgan (paracetamol voor intraveneuze toediening): risico op accidentele overdosering (26 maart 2012)

Onglyza (saxagliptine): het optreden van ernstige overgevoeligheidsreacties en acute pancreatitis (8 maart 2012)

Somavert 20 mg (pegvisomant) : productie-update (februari 2012)

Rasilez HCT (aliskiren): nieuwe contra-indicaties en waarschuwingen voor gebruik in combinatie met angiotensineconversie-enzymremmers (ACE-remmers) of angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) (27 februari 2012)

Victrelis (boceprevir): geneesmiddeleninteracties met ritonavir als booster in combinatie met HIV-proteaseremmers (22 februari 2012)

Gilenya (fingolimod): het versterken van de cardiovasculaire monitoring tijdens de start van de behandeling bij patiënten met relapsing-remitting multiple sclerose (23 januari 2012)

Velcade (bortezomib) - niet intrathecaal toedienen (17 januari 2012)

Seroquel (quetiapine): verplicht plan voor risicobeperking (januari 2012)

Rasilez (aliskiren): mogelijke risico's op cardiovasculaire en renale ongewenste effecten bij type 2-diabetes en nieraandoening en/of cardiovasculaire aandoening (6 januari 2012)

Hexvix (hexaminolvulinaat): visueel onderzoek van de gereconstitueede oplossing (4 januari 2012)

Laatste update op 16/12/2020