Raxone®

Werkzame stof

Idebenone

Houder

Santhera Pharmaceutical Limited

Status

afgeloten

Indicatie

Behandeling van jonge patiënten met de ziekte van Duchenne die niet gelijktijdig glucocorticosteroïden gebruiken

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/07/2016

Laatste update op 28/09/2016