Tagrisso®

Werkzame stof

Osimertinib

Houder

AstraZeneca SA/NV

Status

Gesloten

Indicatie

Tagrisso® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-mutatie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/12/2016

Laatste update op 01/12/2016