Stelara®

Werkzame stof

Ustekinumab

Houder

Janssen-Cilag NV

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij volwassen patiënten bij wie TNFα-antagonisten (infliximab/infliximab biosimilar, adalimumab) en de integrineremmer (vedolizumab) niet zijn aangeslagen of die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor deze behandelingen.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/09/2017

Laatste update op 05/09/2017