Darzalex®

Werkzame stof

Daratumumab

Houder

Janssen-Cilag NV

Status

Gesloten

Indicatie

Patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom (MM) die minstens 3 eerdere therapielijnen, waaronder een proteasoomremmer (PI) en een immunomodulerend agens (IMiD), hebben gekregen of bij wie de ziekte zowel refractair voor een PI als voor een IMiD is 

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/03/2017

Laatste update op 28/02/2017