Opdivo

Werkzame stof

Nivolumab

Houder

Bristol-Myers Squibb NV

Status

Gesloten

Indicatie

MNP met Opdivo (nivolumab) voor de behandeling van anti-PD1-behandelingsnaïeve patiënten met geavanceerd clear-cell nier carcinoom die progressie vertoonden na of niet reageerden op ten minste één eerdere behandeling met anti-angiogeen middel.  

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

06/01/2017

Laatste update op 06/01/2017