Lartruvo®

Werkzame stof

olaratumab

Houder

S.A. Eli Lilly N.V.

Status

Lopend

Indicatie

als combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die niet in aanmerking komen voor curatieve behandeling met chirurgie of radiotherapie en die niet eerder zijn behandeld met doxorubicine

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

26/09/2017

Laatste update op 26/09/2017