Kadcyla

Werkzame stof

trastuzumab emtansine

Houder

NV Roche SA

Status

Lopend

Indicatie

in monotherapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan-gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

20/12/2019

Laatste update op 20/12/2019