Opdivo

Werkzame stof

Nivolumab

Houder

Bristol-Myers Squibb NV

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van een volwassen patiënt met inoperabel kwaadaardig pleuraal mesothelioom, die progressie vertoont na ten minste één behandelingslijn die de behandeling met de combinatie pemetrexed en platinum agent bevat.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Dernière mise à jour

21/05/2019

Laatste update op 21/05/2019