Xtandi®

Werkzame stof Enzalutamide
Houder Astellas Pharma
Status Gesloten
Indicatie Asymptomatisch of licht symptomatisch gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker in volwassen patiënten bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met androgeendeprivatietherapie (ADT) en die nog niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 11/04/2016
Laatste update op 11/04/2016