Humira®

 
Werkzame stof Adalimumab
Houder AbbVie sa/nv
Status Gesloten
Indicatie Actieve enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 6 jaar of ouder die ontoereikend reageerden op of intolerantie vertonen voor conventionele therapie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 17/07/2017
Laatste update op 17/07/2017