Meldingsprocedure voor verzorginginstellingen

- Inleiding:

De hemovigilantie (of bloedbewaking) heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedcomponenten alsook de veiligheid van de toediening ervan te verzekeren en te verhogen.

Om dit doel te bereiken worden gegevens betreffende ernstige ongewenste bijwerkingen i.v.m. de toediening van bloed en bloedcomponenten en voorvallen, die de kwaliteit en de veiligheid van bloed en labiele bloedcomponenten kunnen beïnvloeden, geregistreerd en geëvalueerd.

Vanaf 22/04/2011 kunnen de contactpersonen hemovigilantie van verzorginginstellingen ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen melden aan het FAGG via een on line webtoepassing.

- Back-up formulier:

Wanneer de hemovigilantie webtoepassing tijdelijk buiten gebruik zou zijn, kunnen de contactpersonen hemovigilantie gebruik maken van het Word-formulier (Formulier) voor de melding/ bevestiging van een ernstige ongewenste bijwerking van de transfusie van een bloedcomponent of een ernstig ongewenst voorval in verband met een bloedcomponent.

Handleiding voor het formulier voor de melding en/ of bevestiging van ernstige ongewenste reacties of voorvallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 16/12/2020