Goede Distributie Praktijken

Om een constante kwaliteit van de distributie en de export van medische hulpmiddelen te garanderen, worden richtlijnen over goede praktijken in de groothandel distributie van CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen opgesteld door het FAGG, in samenwerking met de beroepsvereniging UNAMEC.

Deze richtlijnen zijn bestemd aan alle personen of bedrijven werkzaam in de distributie en / of de uitvoer van medische hulpmiddelen en / of actieve implanteerbare medische hulpmiddelen. Deze betreffen ook alle personen of bedrijven die alleen een opslagactiviteit, zelfs tijdelijk, van medische hulpmiddelen uitoefenen.  

Met de inwerkingtreding van de nieuwe koninklijke besluiten van de 12 juli 2013 i.v.m. de medische hulpmiddelen wordt het FAGG bevoegd voor de controle van de medische hulpmiddelen die vroeger van ‘categorie II’ werden genoemd en nu samen onder de noemer ‘categorie I’ vallen. 
Omzendbrief 602: Belangrijke verandering: het FAGG is voortaan bevoegd voor de medische hulpmiddelen van ‘categorie II’ (gelijkgesteld met de hulpmiddelen van ‘categorie I’).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 13/02/2018