Wie moet melden?

Niet alleen fabrikanten of hun gemachtigden maar ook personen die medische hulpmiddelen verhandelen, aangemelde instanties, artsen, personen verantwoordelijk voor de inontvangstneming en/of aflevering van de hulpmiddelen moeten incidenten melden aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, cel materiovigilantie.

Met het oog op het vergemakkelijken van het melden van incidenten binnen de verzorgingsinstellingen en bij de distributeurs werden er contactpunten voor materiovigilantie opgericht. Deze contactpunten hebben specifieke taken toegewezen gekregen waaronder het melden van incidenten. Deze taken worden hieronder opgenomen:

 

-          In de ziekenhuisinstellingen

Benoeming: formulier voor aanduiding van een contactpunt ziekenhuisinstellingen

Taken: Profiel en rol van het contactpunt

Wat melden: zie pagina Wat melden?

Notificatieformulier: zie pagina Hoe melden?

-          Bij de distributeurs

Benoeming: via ABGD

Taken: Taken van het contactpunt

Wat melden: zie pagina Wat melden?

Notificatieformulier: zie pagina Hoe melden?

Contact:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 40
B-1060 Brussel
Tel.:+32 (0)2 528 40 00
Fax: +32 (0)2 528 41 20
Email: meddev@fagg.be

Laatste update op 29/09/2016