Afdeling Goed Gebruik van het Geneesmiddel

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Afdeling Goed Gebruik van het Geneesmiddel

Algemeen e-mailadres

info.medicines@fagg.be

Algemeen telefoonnummer

+32 2 528 40 00

Kerntaken

  • Informeren over geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  • Uitwerken van normen voor reclame voor geneesmiddelen ‘’vrij van voorschrift’’. De afdeling controleert vooraf alle notificaties en visumaanvragen voor reclame voor het grote publiek voor de betrokken geneesmiddelen en alle informatiecampagnes op radio of televisie waarbij naar deze geneesmiddelen wordt verwezen
  • Beoordelen en goedkeuren van risico beperkend materiaal (RMA’s) die voor sommige geneesmiddelen als voorwaarden gelden voor de toekenning van een VHB
  • Toepassen van schrappingen van VHB in overeenstemming met de Sunset Clause. Dit wil zeggen dat een VHB of registratie van een geneesmiddel dat gedurende drie opeenvolgende jaren niet of meer daadwerkelijk in de handel is, vervalt op basis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Laatste update op 09/10/2017