Geneesmiddelen kopen via het Internet

Het internet is een uitgelezen kanaal om medische informatie te verzamelen. Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats: het internet kan nooit uw arts of apotheker vervangen.

Risico's

Op het internet worden tal van geneesmiddelen te koop aangeboden, en ook andere producten die worden voorgesteld  alsof ze therapeutische eigenschappen hebben. Op de verkoop is er geen controle en de verkopers beschikken niet altijd over de vereiste kwalificaties. De aangeboden middelen zijn vaak niet wetenschappelijk getest op kwaliteit.

Als u een zogenaamd 'uitzonderlijk' gezondheidsproduct ontdekt of zelf een product waarvan de naam bekend is in België dan is het heel goed mogelijk dat:

  • het product nagemaakt is (het draagt dezelfde naam als een ander middel maar bevat niet dezelfde bestanddelen)
  • het product niet geschikt is voor uw situatie (en dus schadelijk voor uw gezondheid)
  • het middel beschadigd is door een slechte verpakking of een gevaarlijke manier van bewaren
  • er sprake is van fraude en het middel wordt aangeboden door een niet-erkende organisatie

Vergeet ook niet dat de verkoop van geneesmiddelen via Internet strikt gereglementeerd is in België.
Sinds 9 februari 2009 kan een voor het publiek opengestelde apotheek in België, onder zeer strikte voorwaarden, vergunde niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde medische hulpmiddelen te koop aanbieden via Internet, onder verantwoordelijkheid van de apotheker(s)-titularis(sen) - website van een apotheek.

Als blijkt dat u illegaal geneesmiddelen heeft gekocht, dan kunt u daarvoor worden gestraft.

Geneesmiddelen nemen zonder medisch voorschrift kan zeer gevaarlijk zijn. Het is dus beter om een arts of apotheker te consulteren en met hem de middelen te bespreken die u op het internet heeft gevonden. Alleen medisch geschoolde professionals zijn in staat om de risico's van deze middelen goed in te schatten.

Een laatste raad: koop altijd uw geneesmiddelen in een vergunde apotheek in België. Het is voor uw veiligheid!

Voor meer informatie: zie de "Gids: Geneesmiddelen en Internet"

Laatste update op 16/12/2020