Afleveringswijze van geneesmiddelen in de nieuwe online geneesmiddelendatabank

Datum: 04/04/2018

De nieuwe online geneesmiddelendatabank geeft informatie over de afleveringswijze van geneesmiddelen. Voor alle geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een beperkt medisch voorschrift, is bovendien aangegeven onder welke subcategorie van beperkt medisch voorschrift ze vallen.

Sinds 30.03.2018  is de nieuwe online databank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik beschikbaar via de website van het FAGG.

Zoals eerder aangekondigd  kunt u ook de afleveringswijze en bijkomende voorwaarden voor de aflevering of het voorschrijven van een geneesmiddel raadplegen. Voor alle geneesmiddelen met een beperkt medisch voorschrift is in de databank bovendien aangegeven onder welke subcategorie van beperkt medisch voorschrift ze vallen. Dit werd ook opgenomen in de authentieke bron geneesmiddelen (Source authentique de médicaments of SAM) die als basis wordt gebruikt voor bijvoorbeeld software voor artsen en apothekers.

De subcategorieën zijn op dit moment louter informatief. Er wordt gewerkt aan wijzigingen in de wetgeving om dit juridisch afdwingbaar te maken.

Laatste update op 04/04/2018