Beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen: publicatie van een koninklijk besluit dat het voorschrijven beperkt

Datum: 14/11/2023

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen (glucagon-like-peptide-1). De beperkte beschikbaarheid van enkele van deze geneesmiddelen zal aanhouden tot juni 2024. In lijn met de aanbevelingen van de experten van de taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wordt het voorschrijven nu door een koninklijk besluit beperkt.

Het koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn met de indicatie van type 2 diabetes mellitus werd gepubliceerd op 14.11.2023. Dit kb beperkt het voorschrijven van geneesmiddelen tot de patiënten voor wie dit onontbeerlijk is.

Over welke geneesmiddelen gaat het?

 • Ozempic
 • Rybelsus
 • Victoza
 • Trulicity
 • Bydureon
 • Geneesmiddelen onder de vorm van een magistrale bereiding die semaglutide, liraglutide, dulaglutide en exenatide bevatten.

Voor welke patiënten mogen deze geneesmiddelen worden voorgeschreven?
In lijn met de indicaties waarvoor deze geneesmiddelen zijn goedgekeurd, kunnen deze geneesmiddelen worden voorgeschreven voor: 

 • patiënten met diabetes mellitus type 2.

Daarnaast kunnen deze geneesmiddelen ook worden voorgeschreven voor:

 • patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van een BMI (Body Mass Index) hoger of gelijk aan 35 kg/m² voor zover het eerste voorschrift (het opstartvoorschrift) wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de endocrinologie in het kader van een multidisciplinaire aanpak;
 • patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van een BMI of hoger of gelijk aan 30 kg/m² in combinatie met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit voor zover het eerste voorschrift (het opstartvoorschrift) wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de endocrinologie in het kader van een multidisciplinaire aanpak;
 • patiënten die momenteel reeds behandeld worden met GLP-1-analogen voor de indicatie obesitas en die bij de start van hun behandeling voldeden aan bovenvermelde voorwaarden;
 • patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken in het kader van een klinische proef.

Aanbevelingen voor patiënten
In deze periode van beperkte beschikbaarheid van de GLP-1-analogen, kan het zijn dat er voor u als patiënt een aanpassing van uw behandeling zal plaatsvinden. Uw behandelende arts zal nagaan of een aanpassing, desgevallend stopzetting, van uw behandeling mogelijk is. We begrijpen dat dit ongemakken met zich kan meebrengen. 
Er is geen reden tot bezorgdheid, er worden maatregelen genomen opdat al de patiënten die er het meeste baat bij hebben, hun behandeling met een GLP-1-analoog zullen kunnen (blijven) gebruiken.
 
De FAGG roept op om niet online op zoek te gaan naar deze geneesmiddelen. Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en het FAGG hebben meldingen ontvangen van vervalste GLP-1 analogen in de Europese Unie. Dit is niet alleen gevaarlijk voor uw gezondheid, maar de Belgische wetgeving stelt heel duidelijk dat geneesmiddelen op medisch voorschrift niet online gekocht of verkocht mag worden. U kan de medicatie wel online reserveren bij voorkeur bij uw apotheker waar u gewoonlijk gaat. Wilt u toch naar een andere apotheek, dan kan u nagaan in de lijst op de website of deze apotheek erkend is bij het FAGG.
 
Het FAGG volgt de situatie nauw op, zowel op nationaal als Europees niveau.
 

Laatste update op 15/03/2024